نمایه نویسندگان

آ

 • آبدیده، محمد بررسی امکان فعالیت مجدد گسل‌ها و تحلیل پایداری چاه براثر تخلیه مخازن هیدروکربنی [دوره 14، شماره 3، 1400]
 • آصف، محمد رضا مزایای نسبی و تحلیل مهندسی ارزش آبی چاله های آبگیر در استانهای کشور [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 89-102]

ا

 • احمدی، رضا بکارگیری روش شبکه عصبی احتمالاتی به‌منظور طبقه‌بندی عیار کانسار مس علی‌آباد یزد [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 65-76]
 • احمدی، محمد ارائه معیاری برای تخمین حداقل و حداکثر فشار فروتعادلی گل حفاری در مخازن کربناته ایران [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 77-88]
 • اردلان زاده، آرام بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی کالیج، جنوب سنندج [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 79-88]
 • ارومیه ای، علی مقایسه ویژگی های فیزیکی و مکانیکی سنگ های مصنوعی ساخته شده با شرایط وجود و عدم وجود خلاء و فشار، رزین و سنگ‌دانه های مختلف [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 31-42]
 • اسمعیل زاده، اکبر بررسی و پیش بینی سیگنال‏های ارتعاشی در فرآیند سنگ زنی [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 23-32]

ب

 • بلوری بزاز، جعفر ارزیابی میزان بهسازی خاک های آلوده هیدروکربنی در مخزن با استفاده از روش زیست تزریق رسوب کلسیم کربنات در خاک‌های شل و متراکم ماسه‌ای [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 1-12]
 • بلوری بزاز، جعفر مطالعه آزمایشگاهی تغییر شکل‌ تابع زمان دیواره میخ کوبی شده در حین عملیات گودبرداری [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 59-77]
 • بلوری بزاز، محمد تقی ارزیابی میزان بهسازی خاک های آلوده هیدروکربنی در مخزن با استفاده از روش زیست تزریق رسوب کلسیم کربنات در خاک‌های شل و متراکم ماسه‌ای [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 1-12]
 • بهنام، ناصر ارائه معیاری برای تخمین حداقل و حداکثر فشار فروتعادلی گل حفاری در مخازن کربناته ایران [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 77-88]
 • بیات، میثم مطالعه آزمایشگاهی اثر اضافه شدن ضایعات کارخانه سنگ بر مقاومت خاک تثبیت شده با آهک و سیمان در برابر چرخه های ذوب و یخبندان [دوره 14، شماره 4، 1400، صفحه 11-22]

پ

 • پوردادا، آذین ارزیابی آزمایشگاهی اثر الیاف پلی پروپیلن و نانوسیلیس بر مشخصات ژئوتکنیکی خاک رس [دوره 14، شماره 4، 1400، صفحه 23-37]

ت

 • ترابی خداشهری، حامد ارزیابی آزمایشگاهی اثر الیاف پلی پروپیلن و نانوسیلیس بر مشخصات ژئوتکنیکی خاک رس [دوره 14، شماره 4، 1400، صفحه 23-37]

ج

 • جعفرآذری خزینه، اکبر مقایسه ویژگی های فیزیکی و مکانیکی سنگ های مصنوعی ساخته شده با شرایط وجود و عدم وجود خلاء و فشار، رزین و سنگ‌دانه های مختلف [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 31-42]
 • جعفرپور، امیر بررسی و ارزیابی چالشهای ایمنی و اقتصادی پیش‌رو در معادن سنگ ساختمانی استان آذربایجان‌غربی با استفاده از روش FMEA [دوره 14، شماره 4، 1400، صفحه 59-73]
 • جعفری شالکوهی، عطا ارزیابی آزمایشگاهی اثر الیاف پلی پروپیلن و نانوسیلیس بر مشخصات ژئوتکنیکی خاک رس [دوره 14، شماره 4، 1400، صفحه 23-37]

چ

 • چهره قانی، سجاد بررسی تاثیر کمک خردایش‌های مختلف بر روی کیفیت سیمان و راندمان خردایش سیمان تولیدی؛ مطالعۀ موردی کارخانه سیمان ارومیه [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 33-45]

ح

 • حاتمی جربت، میترا بررسی آزمایشگاهی اثر الیاف شیشه بر چقرمگی شکست و انتشار ترک حالت I، حالت II و حالت ترکیبی I-II در بتن مسلح الیافی [دوره 14، شماره 4، 1400، صفحه 39-58]
 • حافظی مقدس، ناصر مطالعه خصوصیات زمین شناسی مهندسی رسوبات دریایی در شمال غرب خلیج فارس [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 85-95]
 • حافظی مقدس، ناصر مقایسه ویژگی های فیزیکی و مکانیکی سنگ های مصنوعی ساخته شده با شرایط وجود و عدم وجود خلاء و فشار، رزین و سنگ‌دانه های مختلف [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 31-42]
 • حسن زاده، مرتضی بررسی امکان فعالیت مجدد گسل‌ها و تحلیل پایداری چاه براثر تخلیه مخازن هیدروکربنی [دوره 14، شماره 3، 1400]
 • حسین زاده قره قشلاق، حجت بررسی تاثیر کمک خردایش‌های مختلف بر روی کیفیت سیمان و راندمان خردایش سیمان تولیدی؛ مطالعۀ موردی کارخانه سیمان ارومیه [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 33-45]
 • حسینی، مهدی ارائه معیاری برای تخمین حداقل و حداکثر فشار فروتعادلی گل حفاری در مخازن کربناته ایران [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 77-88]
 • حسینی، مهدی بررسی آزمایشگاهی اثر الیاف شیشه بر چقرمگی شکست و انتشار ترک حالت I، حالت II و حالت ترکیبی I-II در بتن مسلح الیافی [دوره 14، شماره 4، 1400، صفحه 39-58]
 • حسینی، هادی ارزیابی عوامل موثر بر سایش سرمته‌های سه‌مخروطی دورانی دستگاه‌های حفاری در معادن روباز- مطالعه موردی [دوره 14، شماره 4، 1400، صفحه 75-88]
 • حقیری، محمد مزایای نسبی و تحلیل مهندسی ارزش آبی چاله های آبگیر در استانهای کشور [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 89-102]

خ

 • خداپرست، مهدی بررسی و مقایسه ویژگی‌های مقاومتی خاک‌های ماسه‌ای با تغییر درصد رطوبت و مشخصات بخش ریزدانه [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 89-103]

ر

 • رئیس قاسمی، امیر مازیار تاثیر نوع سنگدانه ها بر ویژگی های مقاومتی بتن گوگردی و معمولی [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 29-42]
 • رجبی، علی محمد بررسی تاثیر ژئوپلیمر برتثبیت خاک لس (مطالعه موردی خاک لس استان گرگان) [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 47-64]
 • رفیعی، رامین تعیین جهت بهینه استخراج به‌منظور بیشینه‌سازی کوپ‌دهی سنگ ساختمانی با استفاده از مدل‌سازی ناپیوستگی‌ها (مطالعه موردی معدن تراورتن کپیول) [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 15-29]
 • رمضان نیا، رسول ارزیابی عوامل موثر بر سایش سرمته‌های سه‌مخروطی دورانی دستگاه‌های حفاری در معادن روباز- مطالعه موردی [دوره 14، شماره 4، 1400، صفحه 75-88]

س

 • ساریخانی، رامین Kinetics and Thermodynamic Study of the Pesticide Absorption in Contaminated Waters using Biotite Silicate in Boroujerd, Lorestan, Iran [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 1-13]
 • سبحانی فرد، سمیرا Kinetics and Thermodynamic Study of the Pesticide Absorption in Contaminated Waters using Biotite Silicate in Boroujerd, Lorestan, Iran [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 1-13]
 • سعادت، محسن مطالعه آزمایشگاهی اثر اضافه شدن ضایعات کارخانه سنگ بر مقاومت خاک تثبیت شده با آهک و سیمان در برابر چرخه های ذوب و یخبندان [دوره 14، شماره 4، 1400، صفحه 11-22]
 • سلطانعلی نژاد، سینا بررسی تاثیر کمک خردایش‌های مختلف بر روی کیفیت سیمان و راندمان خردایش سیمان تولیدی؛ مطالعۀ موردی کارخانه سیمان ارومیه [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 33-45]
 • سلطانی، بهروز بررسی و ارزیابی چالشهای ایمنی و اقتصادی پیش‌رو در معادن سنگ ساختمانی استان آذربایجان‌غربی با استفاده از روش FMEA [دوره 14، شماره 4، 1400، صفحه 59-73]

ش

 • شاملوئی، حمید رضا Kinetics and Thermodynamic Study of the Pesticide Absorption in Contaminated Waters using Biotite Silicate in Boroujerd, Lorestan, Iran [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 1-13]
 • شاهرخی، آزاد بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی کالیج، جنوب سنندج [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 79-88]
 • شاهمنصوری، محسن آنالیز نشت در پی و بدنه سد خاکی با استفاده از مدلسازی عددی-مطالعه موردی [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 43-56]
 • شاهین فر، مرجان پیش بینی مقاومت فشاری تک محوری ماسه سنگ های سازندکشف رود و شوریجه با استفاده از ویژگی های پتروگرافی و تخلخل [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 13-27]

ص

 • صالح آبادی، هادی تعیین جهت بهینه استخراج به‌منظور بیشینه‌سازی کوپ‌دهی سنگ ساختمانی با استفاده از مدل‌سازی ناپیوستگی‌ها (مطالعه موردی معدن تراورتن کپیول) [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 15-29]
 • صالحی، محسن مطالعه آزمایشگاهی اثر اضافه شدن ضایعات کارخانه سنگ بر مقاومت خاک تثبیت شده با آهک و سیمان در برابر چرخه های ذوب و یخبندان [دوره 14، شماره 4، 1400، صفحه 11-22]
 • صالحی نسب، عبدالمجید ارزیابی عوامل موثر بر سایش سرمته‌های سه‌مخروطی دورانی دستگاه‌های حفاری در معادن روباز- مطالعه موردی [دوره 14، شماره 4، 1400، صفحه 75-88]

ط

 • طاهری نیا، محمدحسین بررسی تاثیر عمق و اختلاف مدول الاستیسیته سنگ مخزن با محیط در برگیرنده روی پدیده قوس زدگی تنش [دوره 14، شماره 4، 1400، صفحه 1-9]

ع

 • عامل سخی، مسعود بررسی تاثیر افزودن آنزیم اوره‌آز بر مقاومت تک‌محوری خاک‌ تثبیت‌شده با سیمان و زئولیت [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 43-57]
 • عبدالهی، محمود مطالعه آزمایشگاهی تغییر شکل‌ تابع زمان دیواره میخ کوبی شده در حین عملیات گودبرداری [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 59-77]
 • عثمان پور، آوا بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی کالیج، جنوب سنندج [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 79-88]
 • عشقی، پیام ارزیابی آزمایشگاهی اثر الیاف پلی پروپیلن و نانوسیلیس بر مشخصات ژئوتکنیکی خاک رس [دوره 14، شماره 4، 1400، صفحه 23-37]
 • عطایی، محمد مدل‌سازی آزمایشگاهی ارتعاشات ناشی از برش سنگ‌های تزئینی کربناتی و گرانیتی با روش‌های آماری و هوش مصنوعی [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 57-69]
 • عطایی، محمد مدل‌سازی فیزیکی به منظور بررسی اثر زمان تأخیر بر روی سست‌شدگی ناشی از انفجار [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 71-84]
 • عطایی، محمد تعیین جهت بهینه استخراج به‌منظور بیشینه‌سازی کوپ‌دهی سنگ ساختمانی با استفاده از مدل‌سازی ناپیوستگی‌ها (مطالعه موردی معدن تراورتن کپیول) [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 15-29]
 • عطایی، محمد بررسی و پیش بینی سیگنال‏های ارتعاشی در فرآیند سنگ زنی [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 23-32]
 • عطایی، محمد ارزیابی عوامل موثر بر سایش سرمته‌های سه‌مخروطی دورانی دستگاه‌های حفاری در معادن روباز- مطالعه موردی [دوره 14، شماره 4، 1400، صفحه 75-88]
 • علی اکبری بیدختی، حسین مدل‌سازی فیزیکی به منظور بررسی اثر زمان تأخیر بر روی سست‌شدگی ناشی از انفجار [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 71-84]
 • علیپور، عارف بررسی تاثیر کمک خردایش‌های مختلف بر روی کیفیت سیمان و راندمان خردایش سیمان تولیدی؛ مطالعۀ موردی کارخانه سیمان ارومیه [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 33-45]
 • علیپور، عارف بررسی و ارزیابی چالشهای ایمنی و اقتصادی پیش‌رو در معادن سنگ ساختمانی استان آذربایجان‌غربی با استفاده از روش FMEA [دوره 14، شماره 4، 1400، صفحه 59-73]

غ

 • غفوری، محمد پیش بینی مقاومت فشاری تک محوری ماسه سنگ های سازندکشف رود و شوریجه با استفاده از ویژگی های پتروگرافی و تخلخل [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 13-27]
 • غفوری، محمد مطالعه خصوصیات زمین شناسی مهندسی رسوبات دریایی در شمال غرب خلیج فارس [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 85-95]

ف

 • فاطمی عقدا، سیدمحمود بررسی تاثیر عمق و اختلاف مدول الاستیسیته سنگ مخزن با محیط در برگیرنده روی پدیده قوس زدگی تنش [دوره 14، شماره 4، 1400، صفحه 1-9]
 • فتاحی، هادی آنالیز نشت در پی و بدنه سد خاکی با استفاده از مدلسازی عددی-مطالعه موردی [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 43-56]
 • فتاحی بندپی، مریم مطالعه خصوصیات زمین شناسی مهندسی رسوبات دریایی در شمال غرب خلیج فارس [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 85-95]
 • فهیمی فر، احمد بررسی تاثیر عمق و اختلاف مدول الاستیسیته سنگ مخزن با محیط در برگیرنده روی پدیده قوس زدگی تنش [دوره 14، شماره 4، 1400، صفحه 1-9]

ق

 • قائدی، حسین آنالیز نشت در پی و بدنه سد خاکی با استفاده از مدلسازی عددی-مطالعه موردی [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 43-56]
 • قاسمی، شهرام تاثیر نوع سنگدانه ها بر ویژگی های مقاومتی بتن گوگردی و معمولی [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 29-42]
 • قاسمی دهنوی، آرتیمس Kinetics and Thermodynamic Study of the Pesticide Absorption in Contaminated Waters using Biotite Silicate in Boroujerd, Lorestan, Iran [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 1-13]
 • قبادی، محمد حسین بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی کالیج، جنوب سنندج [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 79-88]

ک

 • کاظم شیرودی، سجاد مطالعه خصوصیات زمین شناسی مهندسی رسوبات دریایی در شمال غرب خلیج فارس [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 85-95]
 • کاکائی، رضا ارزیابی عوامل موثر بر سایش سرمته‌های سه‌مخروطی دورانی دستگاه‌های حفاری در معادن روباز- مطالعه موردی [دوره 14، شماره 4، 1400، صفحه 75-88]
 • کرمی، لیلا بررسی تاثیر ژئوپلیمر برتثبیت خاک لس (مطالعه موردی خاک لس استان گرگان) [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 47-64]
 • کریمی، عبدالرضا بررسی تاثیر افزودن آنزیم اوره‌آز بر مقاومت تک‌محوری خاک‌ تثبیت‌شده با سیمان و زئولیت [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 43-57]
 • کوپی علیپور، محمدرضا بررسی تاثیر عمق و اختلاف مدول الاستیسیته سنگ مخزن با محیط در برگیرنده روی پدیده قوس زدگی تنش [دوره 14، شماره 4، 1400، صفحه 1-9]
 • کوهستانی اسبق سو، سیما مطالعه آزمایشگاهی تغییر شکل‌ تابع زمان دیواره میخ کوبی شده در حین عملیات گودبرداری [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 59-77]

ل

 • لشکری پور، غلامرضا پیش بینی مقاومت فشاری تک محوری ماسه سنگ های سازندکشف رود و شوریجه با استفاده از ویژگی های پتروگرافی و تخلخل [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 13-27]
 • لشگری آهنگرانی، مسعود بکارگیری روش شبکه عصبی احتمالاتی به‌منظور طبقه‌بندی عیار کانسار مس علی‌آباد یزد [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 65-76]

م

 • محمدی، سجاد مدل‌سازی آزمایشگاهی ارتعاشات ناشی از برش سنگ‌های تزئینی کربناتی و گرانیتی با روش‌های آماری و هوش مصنوعی [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 57-69]
 • مهدی خانی، مهدی بررسی آزمایشگاهی اثر الیاف شیشه بر چقرمگی شکست و انتشار ترک حالت I، حالت II و حالت ترکیبی I-II در بتن مسلح الیافی [دوره 14، شماره 4، 1400، صفحه 39-58]
 • موسوی حرمی، سید رضا مطالعه خصوصیات زمین شناسی مهندسی رسوبات دریایی در شمال غرب خلیج فارس [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 85-95]
 • میکائیل، رضا مدل‌سازی آزمایشگاهی ارتعاشات ناشی از برش سنگ‌های تزئینی کربناتی و گرانیتی با روش‌های آماری و هوش مصنوعی [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 57-69]
 • میکائیل، رضا بررسی و پیش بینی سیگنال‏های ارتعاشی در فرآیند سنگ زنی [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 23-32]
 • میکائیل، رضا بررسی و ارزیابی چالشهای ایمنی و اقتصادی پیش‌رو در معادن سنگ ساختمانی استان آذربایجان‌غربی با استفاده از روش FMEA [دوره 14، شماره 4، 1400، صفحه 59-73]

ن

 • نصری، مسعود مطالعه آزمایشگاهی اثر اضافه شدن ضایعات کارخانه سنگ بر مقاومت خاک تثبیت شده با آهک و سیمان در برابر چرخه های ذوب و یخبندان [دوره 14، شماره 4، 1400، صفحه 11-22]
 • نیکودل، محمدرضا تاثیر نوع سنگدانه ها بر ویژگی های مقاومتی بتن گوگردی و معمولی [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 29-42]
 • نیکودل، محمدرضا مقایسه ویژگی های فیزیکی و مکانیکی سنگ های مصنوعی ساخته شده با شرایط وجود و عدم وجود خلاء و فشار، رزین و سنگ‌دانه های مختلف [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 31-42]

و

 • وحیدی نیا، فاطمه بررسی و مقایسه ویژگی‌های مقاومتی خاک‌های ماسه‌ای با تغییر درصد رطوبت و مشخصات بخش ریزدانه [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 89-103]

ه

 • هل اتائی، فاطمه سادات مقایسه ویژگی های فیزیکی و مکانیکی سنگ های مصنوعی ساخته شده با شرایط وجود و عدم وجود خلاء و فشار، رزین و سنگ‌دانه های مختلف [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 31-42]

ی

 • یوسفعلی، مرضیه بررسی و مقایسه ویژگی‌های مقاومتی خاک‌های ماسه‌ای با تغییر درصد رطوبت و مشخصات بخش ریزدانه [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 89-103]
 • یوسف وند، فهیمه تاثیر نوع سنگدانه ها بر ویژگی های مقاومتی بتن گوگردی و معمولی [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 29-42]
 • یوسفی، رضا بررسی تاثیر افزودن آنزیم اوره‌آز بر مقاومت تک‌محوری خاک‌ تثبیت‌شده با سیمان و زئولیت [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 43-57]