نمایه نویسندگان

ا

 • احمدی، جمال تأثیر استفاده از چسباننده‌های قلیافعال بر دوام بتن سبک سازه‌ای در برابر محیط‌های آسیب‌رسان [دوره 15، شماره 3، 1401، صفحه 49-64]
 • احمدی، علیرضا ارزیابی عددی روشهای تحکیم و بهسازی در تونل البرز [دوره 15، شماره 4، 1401، صفحه 1-17]
 • اختر پور، علی تاثیر مکش بافتی بر پایداری گود در خاک غیر اشباع [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 1-17]
 • اسماعیلی، مریم پهنه‌بندی مسیر تونل انتقال آب امیرکبیر از نقطه نظر نفوذپذیری با استفاده از روش ماشین بردار پشتیبان(SVM) [دوره 15، شماره 4، 1401، صفحه 19-29]
 • اصغری کلجاهی، ابراهیم بررسی ناپایداری ترانشه های معدن روباز مس سونگون با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 91-112]
 • اکرامی فرد، امین تاثیر مکش بافتی بر پایداری گود در خاک غیر اشباع [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 1-17]

ب

 • باباآدم، نیلوفر تحلیل پاسخ لرزه ای حوضه رسوبی قم با استفاده از روش اجزای طیفی در حوزه زمان و فرکانس [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 71-88]
 • بابازاده، رضا بررسی ناپایداری ترانشه های معدن روباز مس سونگون با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 91-112]
 • برزگری، قدرت تحلیل پایداری دینامیکی دامنه‌های سنگی معدن سونگون به روشهای تعادل حدی و عددی [دوره 15، شماره 3، 1401، صفحه 15-30]
 • بیک لریان، مرتضی مطالعه آزمایشگاهی تاثیر افزودن الیاف و مصالح فرآوری شده معدنی بر روی بتن ژئوپلیمری [دوره 15، شماره 3، 1401، صفحه 65-74]

پ

 • پیرمحمدی علیشاه، فرهاد بررسی تاثیر قطر، فاصله و زاویۀ ریزشمع ها در پایداری شیروانی‌ها تحت اثر تراوش پایدار [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 9-28]

ج

 • جعفری شالکوهی، عطا ارزیابی آزمایشگاهی تاثیر ضایعات پلیمری موکت بر خواص ژئوتکنیکی خاک ماسه ای بندرانزلی [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 43-54]
 • جلالی، سودابه بهبود خاصیت رمبندگی خاک دست نخورده با استفاده از مواد پلیمری [دوره 15، شماره 4، 1401، صفحه 127-139]
 • جلالی، سید محمد اسماعیل ارزیابی عددی روشهای تحکیم و بهسازی در تونل البرز [دوره 15، شماره 4، 1401، صفحه 1-17]
 • جمشیدی، امین Evaluation of the block punch index test for predicting the strength of sandstones [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 105-118]
 • جمشیدی، امین تحلیل سقوط سنگ و ارزیابی خطر آن به روش تکاملی در دامنه‌های سنگی (مطالعه موردی: روستای اسفیدان، جنوب شرقی شهرستان بجنورد، خراسان شمالی) [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 55-70]

چ

 • چشمی، اکبر بررسی ظرفیت باربری مجاز نهشته‌های منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر و بندر امام برای پی‌های سطحی [دوره 15، شماره 3، 1401، صفحه 109-127]

ح

 • حافظی مقدس، ناصر تخمین مدول یانگ استاتیکی و مقاومت تراکمی تک‌محوری بر اساس خصوصیات فیزیکی و دینامیکی سنگ‌آهک سازند آقچاگیل در حوضه خزر [دوره 15، شماره 3، 1401، صفحه 1-14]
 • حسن پور، جعفر توسعه‌ی مدل‌های تجربی جهت برآورد پارامترهای اپراتوری ماشین EPB در سنگ‌های آهکی مستحکم [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 29-41]
 • حسینی، سید عظیم بهبود خاصیت رمبندگی خاک دست نخورده با استفاده از مواد پلیمری [دوره 15، شماره 4، 1401، صفحه 127-139]

خ

 • خاکزاد سوچلمایی، حدیثه تخمین مدول یانگ استاتیکی و مقاومت تراکمی تک‌محوری بر اساس خصوصیات فیزیکی و دینامیکی سنگ‌آهک سازند آقچاگیل در حوضه خزر [دوره 15، شماره 3، 1401، صفحه 1-14]
 • خداپرست، مهدی مدل سازی عددی جریان آب زیرزمینی دشت علی آباد قم به منظور پیش بینی نوسانات سطح آب زیرزمینی و هدایت هیدرولیکی [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 49-67]
 • خواجوی، رامین بهبود خاصیت رمبندگی خاک دست نخورده با استفاده از مواد پلیمری [دوره 15، شماره 4، 1401، صفحه 127-139]

د

 • دبیری، روزبه تاثیر خاکستر خاک اره بر خصوصیات ژئوتکنیکی خاک رس [دوره 15، شماره 4، 1401، صفحه 79-95]

ر

 • رجبی، علی محمد مدل سازی عددی جریان آب زیرزمینی دشت علی آباد قم به منظور پیش بینی نوسانات سطح آب زیرزمینی و هدایت هیدرولیکی [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 49-67]
 • رشوند آوه، ابوالفضل ارائه معادلات مورد نیاز جهت اندازه گیری مقاومت فشاری سنگ ها و بتن ها، با به کارگیری آزمون نوین "پیچش" و مقایسه ی آن با آزمون های استاندارد [دوره 15، شماره 4، 1401، صفحه 47-59]
 • رهنما، حسین ارزیابی تاثیر لایه ضعیف در خاک لایه بندی شده با تحلیل چند ایستگاهی امواج سطحی [دوره 15، شماره 4، 1401، صفحه 31-46]
 • ریاحی خو، امیرعباس تاثیر مکش بافتی بر پایداری گود در خاک غیر اشباع [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 1-17]

ز

 • زارع، مهدی ارزیابی و مقایسه عملکرد مدل‌رگرسیون خطی (LINEAR) و جغرافیایی وزنی (GWR) در پهنه‌بندی خطر اندازه زمین‌لغزش‌های ناشی از زلزله 1369 رودبار-منجیل (Ww=7.3) بر اساس پارامترهای کنترل‌کننده [دوره 15، شماره 4، 1401، صفحه 97-126]
 • زرگر هریجانی، طاهر تحلیل سقوط سنگ و ارزیابی خطر آن به روش تکاملی در دامنه‌های سنگی (مطالعه موردی: روستای اسفیدان، جنوب شرقی شهرستان بجنورد، خراسان شمالی) [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 55-70]
 • زیاری، نادر مطالعات آزمایشگاهی به منظور بررسی ارتباط میان انرژی ویژه مصرفی دستگاه سیم برش الماسه با مشخصات فیزیکی و مکانیکی سنگ‌های کربناته [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 113-131]

س

 • سرشکی، فرهنگ مطالعات آزمایشگاهی به منظور بررسی ارتباط میان انرژی ویژه مصرفی دستگاه سیم برش الماسه با مشخصات فیزیکی و مکانیکی سنگ‌های کربناته [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 113-131]
 • سعیدی رضوی، بهزاد تأثیر استفاده از چسباننده‌های قلیافعال بر دوام بتن سبک سازه‌ای در برابر محیط‌های آسیب‌رسان [دوره 15، شماره 3، 1401، صفحه 49-64]
 • سلطانی مقدم، محمدباقر بررسی نشست محیط پیرامون گود زیرگذر شهید باقدرت شهر کرمان تحت اثر تغییرات مشخصات مکانیکی خاک و دبی پمپاژ آب و پیش‌بینی آن در شبکه عصبی مصنوعی [دوره 15، شماره 4، 1401، صفحه 61-77]
 • سلیمانیان، نرگس تاثیر مکش بافتی بر پایداری گود در خاک غیر اشباع [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 1-17]
 • سهرابی بیدار، عبداله تحلیل پاسخ لرزه ای حوضه رسوبی قم با استفاده از روش اجزای طیفی در حوزه زمان و فرکانس [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 71-88]

ش

 • شاهانی، آرش تأثیر استفاده از چسباننده‌های قلیافعال بر دوام بتن سبک سازه‌ای در برابر محیط‌های آسیب‌رسان [دوره 15، شماره 3، 1401، صفحه 49-64]
 • شعاعی، ضیاء الدین بررسی عملکرد و دقت روش PSI در پردازش تصاویر راداری ماهواره Sentinel-1A به منظور پایش دیواره‌ معادن رو باز، مطالعه موردی، معدن روباز انگوران [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 133-153]
 • شعاعی، غلامرضا بررسی عملکرد و دقت روش PSI در پردازش تصاویر راداری ماهواره Sentinel-1A به منظور پایش دیواره‌ معادن رو باز، مطالعه موردی، معدن روباز انگوران [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 133-153]
 • شعاعی، غلامرضا ارزیابی و مقایسه عملکرد مدل‌رگرسیون خطی (LINEAR) و جغرافیایی وزنی (GWR) در پهنه‌بندی خطر اندازه زمین‌لغزش‌های ناشی از زلزله 1369 رودبار-منجیل (Ww=7.3) بر اساس پارامترهای کنترل‌کننده [دوره 15، شماره 4، 1401، صفحه 97-126]
 • شهبازی، محمدرضا مدلسازی عددی فرآیند انتشار ترک در نمونه زغال‌سنگ ترد حاوی ترک تحت بار فشاری [دوره 15، شماره 3، 1401، صفحه 95-107]
 • شیروانی، افشین بررسی عملکرد و دقت روش PSI در پردازش تصاویر راداری ماهواره Sentinel-1A به منظور پایش دیواره‌ معادن رو باز، مطالعه موردی، معدن روباز انگوران [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 133-153]
 • شیرین زاده، محمدعلی پیش‌بینی نرخ نفوذ ماشین‌ TBM در حفر فضاهای زیرزمینی با استفاده از الگوریتم‌های ژنتیک، سیستم ایمنی مصنوعی، پژواک صدای دلفین و گرگ خاکستری-مطالعه موردی [دوره 15، شماره 3، 1401، صفحه 75-94]

ص

 • صابری ورزنه، علی ارائه معادلات مورد نیاز جهت اندازه گیری مقاومت فشاری سنگ ها و بتن ها، با به کارگیری آزمون نوین "پیچش" و مقایسه ی آن با آزمون های استاندارد [دوره 15، شماره 4، 1401، صفحه 47-59]
 • صمدی، حنان توسعه‌ی مدل‌های تجربی جهت برآورد پارامترهای اپراتوری ماشین EPB در سنگ‌های آهکی مستحکم [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 29-41]

ط

 • طیاری، امید بررسی نشست محیط پیرامون گود زیرگذر شهید باقدرت شهر کرمان تحت اثر تغییرات مشخصات مکانیکی خاک و دبی پمپاژ آب و پیش‌بینی آن در شبکه عصبی مصنوعی [دوره 15، شماره 4، 1401، صفحه 61-77]

ظ

 • ظفری، مریم تخمین مدول یانگ استاتیکی و مقاومت تراکمی تک‌محوری بر اساس خصوصیات فیزیکی و دینامیکی سنگ‌آهک سازند آقچاگیل در حوضه خزر [دوره 15، شماره 3، 1401، صفحه 1-14]

ع

 • عالی انوری، علی پهنه‌بندی مسیر تونل انتقال آب امیرکبیر از نقطه نظر نفوذپذیری با استفاده از روش ماشین بردار پشتیبان(SVM) [دوره 15، شماره 4، 1401، صفحه 19-29]
 • عامل سخی، مسعود بهبود خاصیت رمبندگی خاک دست نخورده با استفاده از مواد پلیمری [دوره 15، شماره 4، 1401، صفحه 127-139]
 • عباس زاده، ملیحه پهنه‌بندی مسیر تونل انتقال آب امیرکبیر از نقطه نظر نفوذپذیری با استفاده از روش ماشین بردار پشتیبان(SVM) [دوره 15، شماره 4، 1401، صفحه 19-29]
 • عبدی، یاسین کاربرد روش گروهی مدیریت داده ها (GMDH) در پیش بینی مقاومت فشاری تک محوره سنگ های آهکی [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 69-90]
 • عدالت، علی مدل سازی عددی جریان آب زیرزمینی دشت علی آباد قم به منظور پیش بینی نوسانات سطح آب زیرزمینی و هدایت هیدرولیکی [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 49-67]
 • عشقی، پیام ارزیابی آزمایشگاهی تاثیر ضایعات پلیمری موکت بر خواص ژئوتکنیکی خاک ماسه ای بندرانزلی [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 43-54]
 • عطایی، محمد مطالعات آزمایشگاهی به منظور بررسی ارتباط میان انرژی ویژه مصرفی دستگاه سیم برش الماسه با مشخصات فیزیکی و مکانیکی سنگ‌های کربناته [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 113-131]
 • علیپور، عارف تخمین خرج ‌ایمن به منظور کنترل لرزش زمین در انفجارات سطحی [دوره 15، شماره 1، 1401]
 • عیدی وندی، اسماعیل ارزیابی عددی روشهای تحکیم و بهسازی در تونل البرز [دوره 15، شماره 4، 1401، صفحه 1-17]

غ

 • غفوری، محمد تخمین مدول یانگ استاتیکی و مقاومت تراکمی تک‌محوری بر اساس خصوصیات فیزیکی و دینامیکی سنگ‌آهک سازند آقچاگیل در حوضه خزر [دوره 15، شماره 3، 1401، صفحه 1-14]
 • غفوری، محمد بررسی اثر مینرالوژی و خصوصیات فیزیکومکانیکی سنگ منبع بر مقاومت فشاری بتن [دوره 15، شماره 3، 1401، صفحه 31-47]

ف

 • فاتحی مرجی، محمد مدلسازی عددی فرآیند انتشار ترک در نمونه زغال‌سنگ ترد حاوی ترک تحت بار فشاری [دوره 15، شماره 3، 1401، صفحه 95-107]
 • فاطمه جیریایی شراهی، فاطمه تحلیل احتمالاتی پایداری یک سد با استفاده از روش شبیه‌سازی مونت کارلو مبتنی بر روش‌ تعادل حدی [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 89-103]
 • فتاحی، هادی تحلیل احتمالاتی پایداری یک سد با استفاده از روش شبیه‌سازی مونت کارلو مبتنی بر روش‌ تعادل حدی [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 89-103]
 • فتاحی، هادی پیش‌بینی نرخ نفوذ ماشین‌ TBM در حفر فضاهای زیرزمینی با استفاده از الگوریتم‌های ژنتیک، سیستم ایمنی مصنوعی، پژواک صدای دلفین و گرگ خاکستری-مطالعه موردی [دوره 15، شماره 3، 1401، صفحه 75-94]
 • فتحی، موسی تحلیل پایداری دینامیکی دامنه‌های سنگی معدن سونگون به روشهای تعادل حدی و عددی [دوره 15، شماره 3، 1401، صفحه 15-30]
 • فرسام نیا، رضا تاثیر خاکستر خاک اره بر خصوصیات ژئوتکنیکی خاک رس [دوره 15، شماره 4، 1401، صفحه 79-95]
 • فریدونی، داود Evaluation of the block punch index test for predicting the strength of sandstones [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 105-118]

ق

 • قائدی وانانی، علی اصغر ارزیابی و مقایسه عملکرد مدل‌رگرسیون خطی (LINEAR) و جغرافیایی وزنی (GWR) در پهنه‌بندی خطر اندازه زمین‌لغزش‌های ناشی از زلزله 1369 رودبار-منجیل (Ww=7.3) بر اساس پارامترهای کنترل‌کننده [دوره 15، شماره 4، 1401، صفحه 97-126]
 • قاضی فرد، اکبر بررسی وضعیت واکنش پذیری شیمیایی بتن برخی از سازه های آبی بزرگ کشور [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 19-33]

ک

 • کمانی، مجتبی بررسی وضعیت واکنش پذیری شیمیایی بتن برخی از سازه های آبی بزرگ کشور [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 19-33]

گ

 • گدازگری، سروش مدلسازی عددی فرآیند انتشار ترک در نمونه زغال‌سنگ ترد حاوی ترک تحت بار فشاری [دوره 15، شماره 3، 1401، صفحه 95-107]

م

 • محمد رضایی، مهدی بررسی تاثیر قطر، فاصله و زاویۀ ریزشمع ها در پایداری شیروانی‌ها تحت اثر تراوش پایدار [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 9-28]
 • محمدی گلستان، حسن بررسی اثر مینرالوژی و خصوصیات فیزیکومکانیکی سنگ منبع بر مقاومت فشاری بتن [دوره 15، شماره 3، 1401، صفحه 31-47]
 • مختاریان اصل، مجتبی تخمین خرج ‌ایمن به منظور کنترل لرزش زمین در انفجارات سطحی [دوره 15، شماره 1، 1401]
 • مرادی، محمدمهدی ارزیابی تاثیر لایه ضعیف در خاک لایه بندی شده با تحلیل چند ایستگاهی امواج سطحی [دوره 15، شماره 4، 1401، صفحه 31-46]
 • مردوخ پور، علیرضا مطالعه آزمایشگاهی تاثیر افزودن الیاف و مصالح فرآوری شده معدنی بر روی بتن ژئوپلیمری [دوره 15، شماره 3، 1401، صفحه 65-74]
 • مقامی، شهرام تحلیل پاسخ لرزه ای حوضه رسوبی قم با استفاده از روش اجزای طیفی در حوزه زمان و فرکانس [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 71-88]
 • منصورقناعی، محمدحسین مطالعه آزمایشگاهی تاثیر افزودن الیاف و مصالح فرآوری شده معدنی بر روی بتن ژئوپلیمری [دوره 15، شماره 3، 1401، صفحه 65-74]
 • مهدوی، سعید بررسی ملاحظات طراحی سیستم قوس چتری با استفاده از داده‌های ابزاربندی و شبیه‌سازی عددی [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 35-48]
 • مهدوی ایزدی، رضا تحلیل سقوط سنگ و ارزیابی خطر آن به روش تکاملی در دامنه‌های سنگی (مطالعه موردی: روستای اسفیدان، جنوب شرقی شهرستان بجنورد، خراسان شمالی) [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 55-70]
 • مهیاری، رضا بررسی ملاحظات طراحی سیستم قوس چتری با استفاده از داده‌های ابزاربندی و شبیه‌سازی عددی [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 35-48]
 • مومنی، احسان کاربرد روش گروهی مدیریت داده ها (GMDH) در پیش بینی مقاومت فشاری تک محوره سنگ های آهکی [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 69-90]
 • مومنی رق آبادی، مهدی بررسی نشست محیط پیرامون گود زیرگذر شهید باقدرت شهر کرمان تحت اثر تغییرات مشخصات مکانیکی خاک و دبی پمپاژ آب و پیش‌بینی آن در شبکه عصبی مصنوعی [دوره 15، شماره 4، 1401، صفحه 61-77]
 • مومنی رق آبادی، مهدی بهبود خاصیت رمبندگی خاک دست نخورده با استفاده از مواد پلیمری [دوره 15، شماره 4، 1401، صفحه 127-139]
 • میراثی، سهراب ارزیابی تاثیر لایه ضعیف در خاک لایه بندی شده با تحلیل چند ایستگاهی امواج سطحی [دوره 15، شماره 4، 1401، صفحه 31-46]
 • میکائیل، رضا مطالعات آزمایشگاهی به منظور بررسی ارتباط میان انرژی ویژه مصرفی دستگاه سیم برش الماسه با مشخصات فیزیکی و مکانیکی سنگ‌های کربناته [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 113-131]

ن

 • نادری، عبداله بررسی ظرفیت باربری مجاز نهشته‌های منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر و بندر امام برای پی‌های سطحی [دوره 15، شماره 3، 1401، صفحه 109-127]
 • نادری، محمود ارائه معادلات مورد نیاز جهت اندازه گیری مقاومت فشاری سنگ ها و بتن ها، با به کارگیری آزمون نوین "پیچش" و مقایسه ی آن با آزمون های استاندارد [دوره 15، شماره 4، 1401، صفحه 47-59]
 • نجفی، مهدی مدلسازی عددی فرآیند انتشار ترک در نمونه زغال‌سنگ ترد حاوی ترک تحت بار فشاری [دوره 15، شماره 3، 1401، صفحه 95-107]
 • نیکخواه، مجید ارزیابی عددی روشهای تحکیم و بهسازی در تونل البرز [دوره 15، شماره 4، 1401، صفحه 1-17]

ه

 • هاتف، محمدرضا بررسی وضعیت واکنش پذیری شیمیایی بتن برخی از سازه های آبی بزرگ کشور [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 19-33]

ی

 • یازرلو، رسول تحلیل سقوط سنگ و ارزیابی خطر آن به روش تکاملی در دامنه‌های سنگی (مطالعه موردی: روستای اسفیدان، جنوب شرقی شهرستان بجنورد، خراسان شمالی) [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 55-70]