نمایه نویسندگان

آ

 • آیت اللهی، مجیدرضا بررسی اثر ابعاد هندسی قطعه، بر روی چقرمگی شکست سنگ مرمر هرسین [دوره 2، شماره 1 و 2، 1388، صفحه 73-82]

ا

 • اجل لوئیان، رسول بررسی ناپایداری شیب‌های سنگی بر اساس پارامتر‌های ژئومکانیکی در منطقه معدنی آلومینای جاجرم [دوره 2، شماره 3 و 4، 1388، صفحه 27-30]
 • احمدی، لیلا بررسی تاثیر بافت سنگ‌های آهکی منطقه همدان بر روند افت وزنی آنها در آزمایش سلامت سنگ [دوره 2، شماره 3 و 4، 1388، صفحه 1-12]
 • ارومیه ای، علی بررسی تأثیر شکل گسیختگی بر مقاومت تراکمی تک محوره‌ی نمونه‌های سنگی [دوره 2، شماره 1 و 2، 1388، صفحه 59-72]
 • اسماعیلی، مرتضی بررسی اثرات انفجار پرتابه‌ها در محیط سنگی درزه‌دار با استفاده از روش DEM مطالعه موردی : تونل کیلومتر 500+345 راه آهن اردبیل- میانه [دوره 2، شماره 3 و 4، 1388، صفحه 79-90]

ب

 • بشیر گنبدی، محمد بررسی تأثیر شکل گسیختگی بر مقاومت تراکمی تک محوره‌ی نمونه‌های سنگی [دوره 2، شماره 1 و 2، 1388، صفحه 59-72]
 • بلوری بزاز، جعفر مطالعه خصوصیات فیزیکی و رفتار مکانیکی خاکهای گچی متورم شونده و روش‌های بهسازی آنها [دوره 2، شماره 1 و 2، 1388، صفحه 33-46]
 • بهروز سرند، فریبا اثر تورم خاک بستر بر کانال‌های انتقال آب دشت تبریز و ارائه‌ی راهکاراصلاحی [دوره 2، شماره 1 و 2، 1388، صفحه 83-98]

ث

 • ثقفی، حامد بررسی اثر ابعاد هندسی قطعه، بر روی چقرمگی شکست سنگ مرمر هرسین [دوره 2، شماره 1 و 2، 1388، صفحه 73-82]

چ

 • چشم دوست، محمد اثر تورم خاک بستر بر کانال‌های انتقال آب دشت تبریز و ارائه‌ی راهکاراصلاحی [دوره 2، شماره 1 و 2، 1388، صفحه 83-98]

ح

 • حاجی علیلوی بناب، مسعود اثر تورم خاک بستر بر کانال‌های انتقال آب دشت تبریز و ارائه‌ی راهکاراصلاحی [دوره 2، شماره 1 و 2، 1388، صفحه 83-98]
 • حافظی مقدس، ناصر بررسی فرسایش بادی در دشت سیستان و تأثیر آن بر خصوصیات مهندسی خاک‌ها [دوره 2، شماره 3 و 4، 1388، صفحه 13-26]
 • حسین میرزایی، زهرا بررسی ناپایداری شیب‌های سنگی بر اساس پارامتر‌های ژئومکانیکی در منطقه معدنی آلومینای جاجرم [دوره 2، شماره 3 و 4، 1388، صفحه 27-30]
 • حسینی رنجبر، حسن بررسی اثرات انفجار پرتابه‌ها در محیط سنگی درزه‌دار با استفاده از روش DEM مطالعه موردی : تونل کیلومتر 500+345 راه آهن اردبیل- میانه [دوره 2، شماره 3 و 4، 1388، صفحه 79-90]
 • حق شناس، ابراهیم پهنه‌بندی خطر روانگرایی در جزیره قشم و ریزپهنه‌بندی آن در شهرهای قشم و درگهان [دوره 2، شماره 3 و 4، 1388، صفحه 53-68]

خ

 • خالوکاکایی، رضا تحلیل و رده‌بندی پتانسیل ناپایداری شیب‌های سنگی مشرف به جاده گردنه خوش‌ییلاق با استفاده از رویکرد سیستمی [دوره 2، شماره 1 و 2، 1388، صفحه 19-32]
 • خامه چیان، ماشااله بررسی فرسایش بادی در دشت سیستان و تأثیر آن بر خصوصیات مهندسی خاک‌ها [دوره 2، شماره 3 و 4، 1388، صفحه 13-26]
 • خانلری، غلامرضا بررسی تاثیر بافت سنگ‌های آهکی منطقه همدان بر روند افت وزنی آنها در آزمایش سلامت سنگ [دوره 2، شماره 3 و 4، 1388، صفحه 1-12]

د

 • دادخواه، رسول بررسی ناپایداری شیب‌های سنگی بر اساس پارامتر‌های ژئومکانیکی در منطقه معدنی آلومینای جاجرم [دوره 2، شماره 3 و 4، 1388، صفحه 27-30]

ر

 • رجایی، حمید مطالعه خصوصیات فیزیکی و رفتار مکانیکی خاکهای گچی متورم شونده و روش‌های بهسازی آنها [دوره 2، شماره 1 و 2، 1388، صفحه 33-46]
 • رسولی فرح، محمدرضا مطالعه خصوصیات زمین شناسی مهندسی سنگ آهک سازند آسماری در شمال شرق مسجد سلیمان [دوره 2، شماره 1 و 2، 1388، صفحه 1-18]
 • رفیعی، کامران ارائه مدل کنترل کیفیت جهت ساخت لایه‌های غیرچسبنده بر پایه نتایج دستگاه PFWD [دوره 2، شماره 3 و 4، 1388، صفحه 69-78]
 • رمضانی، علی طراحی وساخت مدل فیزیکی شبیه سازی زمین‌لغزش با هدف ارزیابی توانایی روش-های ژئوالکتریک در آشکار سازی هندسه زمین‌لغزش‌ها [دوره 2، شماره 1 و 2، 1388، صفحه 47-58]

ز

 • زارع نقدهی، مسعود تحلیل و رده‌بندی پتانسیل ناپایداری شیب‌های سنگی مشرف به جاده گردنه خوش‌ییلاق با استفاده از رویکرد سیستمی [دوره 2، شماره 1 و 2، 1388، صفحه 19-32]

س

 • سلوکی، حمید رضا بررسی فرسایش بادی در دشت سیستان و تأثیر آن بر خصوصیات مهندسی خاک‌ها [دوره 2، شماره 3 و 4، 1388، صفحه 13-26]

ش

 • شاه نظری، حبیب بررسی اثرات انفجار پرتابه‌ها در محیط سنگی درزه‌دار با استفاده از روش DEM مطالعه موردی : تونل کیلومتر 500+345 راه آهن اردبیل- میانه [دوره 2، شماره 3 و 4، 1388، صفحه 79-90]
 • شریعت جعفری، محسن طراحی وساخت مدل فیزیکی شبیه سازی زمین‌لغزش با هدف ارزیابی توانایی روش-های ژئوالکتریک در آشکار سازی هندسه زمین‌لغزش‌ها [دوره 2، شماره 1 و 2، 1388، صفحه 47-58]

ع

 • عباسی، محمد طراحی وساخت مدل فیزیکی شبیه سازی زمین‌لغزش با هدف ارزیابی توانایی روش-های ژئوالکتریک در آشکار سازی هندسه زمین‌لغزش‌ها [دوره 2، شماره 1 و 2، 1388، صفحه 47-58]
 • عسگری، فرج الله پهنه‌بندی خطر روانگرایی در جزیره قشم و ریزپهنه‌بندی آن در شهرهای قشم و درگهان [دوره 2، شماره 3 و 4، 1388، صفحه 53-68]
 • علوی پناه، سید کاظم بررسی فرسایش بادی در دشت سیستان و تأثیر آن بر خصوصیات مهندسی خاک‌ها [دوره 2، شماره 3 و 4، 1388، صفحه 13-26]
 • علیجانی، علیرضا اثر بافت و ویژگی های کانی شناسی بر روی خصوصیات زمین شناسی مهندسی گرانیتوئیدها و هورنبلندگابروهای الوند [دوره 2، شماره 3 و 4، 1388، صفحه 41-52]

ق

 • قبادی، محمد حسین مطالعه خصوصیات زمین شناسی مهندسی سنگ آهک سازند آسماری در شمال شرق مسجد سلیمان [دوره 2، شماره 1 و 2، 1388، صفحه 1-18]
 • قبادی، محمد حسین اثر بافت و ویژگی های کانی شناسی بر روی خصوصیات زمین شناسی مهندسی گرانیتوئیدها و هورنبلندگابروهای الوند [دوره 2، شماره 3 و 4، 1388، صفحه 41-52]

ک

 • کاووسی، امیر ارائه مدل کنترل کیفیت جهت ساخت لایه‌های غیرچسبنده بر پایه نتایج دستگاه PFWD [دوره 2، شماره 3 و 4، 1388، صفحه 69-78]

گ

 • گریوانی، هادی پهنه‌بندی خطر روانگرایی در جزیره قشم و ریزپهنه‌بندی آن در شهرهای قشم و درگهان [دوره 2، شماره 3 و 4، 1388، صفحه 53-68]

ل

 • لشکری پور، غلامرضا بررسی تأثیر شکل گسیختگی بر مقاومت تراکمی تک محوره‌ی نمونه‌های سنگی [دوره 2، شماره 1 و 2، 1388، صفحه 59-72]

م

 • محسنی، حسن مطالعه خصوصیات زمین شناسی مهندسی سنگ آهک سازند آسماری در شمال شرق مسجد سلیمان [دوره 2، شماره 1 و 2، 1388، صفحه 1-18]
 • محمدعلیها، محمدرضا بررسی اثر ابعاد هندسی قطعه، بر روی چقرمگی شکست سنگ مرمر هرسین [دوره 2، شماره 1 و 2، 1388، صفحه 73-82]
 • محمدی، سید داود بررسی تاثیر بافت سنگ‌های آهکی منطقه همدان بر روند افت وزنی آنها در آزمایش سلامت سنگ [دوره 2، شماره 3 و 4، 1388، صفحه 1-12]
 • مشین‌چی‌اصل، میرستار طراحی وساخت مدل فیزیکی شبیه سازی زمین‌لغزش با هدف ارزیابی توانایی روش-های ژئوالکتریک در آشکار سازی هندسه زمین‌لغزش‌ها [دوره 2، شماره 1 و 2، 1388، صفحه 47-58]

ن

 • نیکودل، محمدرضا بررسی تأثیر شکل گسیختگی بر مقاومت تراکمی تک محوره‌ی نمونه‌های سنگی [دوره 2، شماره 1 و 2، 1388، صفحه 59-72]

ی

 • یثربی، سید شهاب الدین ارائه مدل کنترل کیفیت جهت ساخت لایه‌های غیرچسبنده بر پایه نتایج دستگاه PFWD [دوره 2، شماره 3 و 4، 1388، صفحه 69-78]