نمایه نویسندگان

ا

 • احمدی، مرتضی مطالعه پارامترهای آماری توصیف کننده پروفیل درز [دوره 3، شماره 3 و 4، 1389، صفحه 33-42]
 • اردکانی، علیرضا بررسی آزمایشگاهی تأثیر میزان مواد ریزدانه موجود در مصالح فیلتر بر عملکرد سیستم خاک- فیلتر [دوره 3، شماره 1 و 2، 1389، صفحه 83-96]
 • اردکانی، علیرضا بررسی اثر اندازه دانه بر مشخصات مکانیکی و مدول ارتجاعی دانه‌ لیکای سازه‌ای [دوره 3، شماره 3 و 4، 1389، صفحه 59-70]
 • اروجی، محمد بررسی عملکرد ماشین حفاری مکانیزه (TBM) در حفاری قطعه اول تونل انتقال آب کرج - تهران [دوره 3، شماره 1 و 2، 1389، صفحه 41-50]
 • ارومیه ای، علی بررسی خطر زمین‌لغزش به روش AHP در ساحل دریای خزر، محدودة نوشهر تا رامسر [دوره 3، شماره 1 و 2، 1389، صفحه 1-14]
 • اشجاری، رضا مطالعه پارامترهای آماری توصیف کننده پروفیل درز [دوره 3، شماره 3 و 4، 1389، صفحه 33-42]
 • اصغری کلجاهی، ابراهیم پهنه‌بندی استعداد روانگرایی خاک‌های مسیر خط 2 متروی تبریز با استفاده ازGIS [دوره 3، شماره 1 و 2، 1389، صفحه 15-30]

ب

 • بابازاده، رضا پهنه‌بندی استعداد روانگرایی خاک‌های مسیر خط 2 متروی تبریز با استفاده ازGIS [دوره 3، شماره 1 و 2، 1389، صفحه 15-30]

ت

 • تاجیک، مجید بررسی عملکرد ماشین حفاری مکانیزه (TBM) در حفاری قطعه اول تونل انتقال آب کرج - تهران [دوره 3، شماره 1 و 2، 1389، صفحه 41-50]

ح

 • حافظی مقدس، ناصر ارزیابی خطر خورندگی خاک در شهر مشهد [دوره 3، شماره 1 و 2، 1389، صفحه 31-40]
 • حسینی، مهدی تخمین میزان نشست سطح زمین ناشی از حفر تونل قطعه شرقی- غربی خط هفت متروی تهران [دوره 3، شماره 3 و 4، 1389، صفحه 71-87]

خ

 • خانلری، غلامرضا خانلری پهنه‌بندی استعداد روانگرایی خاک‌های مسیر خط 2 متروی تبریز با استفاده ازGIS [دوره 3، شماره 1 و 2، 1389، صفحه 15-30]

ر

 • رازی فر، میثم تخمین میزان نشست سطح زمین ناشی از حفر تونل قطعه شرقی- غربی خط هفت متروی تهران [دوره 3، شماره 3 و 4، 1389، صفحه 71-87]

س

 • ستایشی ­راد، محمد رسول بررسی خطر زمین‌لغزش به روش AHP در ساحل دریای خزر، محدودة نوشهر تا رامسر [دوره 3، شماره 1 و 2، 1389، صفحه 1-14]
 • سوری، سلمان ارزیابی مدل‌های پیش‌بینی خطر زمین‌لغزش در زیرحوضه سرخاب از واحد هیدرولوژیکی سد دز [دوره 3، شماره 3 و 4، 1389، صفحه 23-32]

ش

 • شریعت جعفری، محسن ارزیابی مدل‌های پیش‌بینی خطر زمین‌لغزش در زیرحوضه سرخاب از واحد هیدرولوژیکی سد دز [دوره 3، شماره 3 و 4، 1389، صفحه 23-32]
 • شریف­زاده، مصطفی مطالعه پارامترهای آماری توصیف کننده پروفیل درز [دوره 3، شماره 3 و 4، 1389، صفحه 33-42]
 • شریفی‌کیا، محمد بررسی پی‌آمدهای ناشی از پدیده فرونشست در اراضی و دشت‌های مسکونی ایران [دوره 3، شماره 3 و 4، 1389، صفحه 43-58]
 • شعاعی، ضیاءالدین پایش تغییرات غلظت کاتیون‌ها در آب‌های نشتی پای لغزش‌ها بمنظور استفاده در اعلام پیش‌هشدار گسیختگی شیب‌ها [دوره 3، شماره 3 و 4، 1389، صفحه 13-22]

ط

 • طالب بیدختی، علیرضا نقش لیتولوژی و ساختارهای تکتونیکی در گسترش کارست، تغییر آبدهی و کیفیت چشمه‌های کارستی منطقه آبگرم قزوین [دوره 3، شماره 3 و 4، 1389، صفحه 1-12]

ف

 • فرهادی نژاد، طاهر ارزیابی مدل‌های پیش‌بینی خطر زمین‌لغزش در زیرحوضه سرخاب از واحد هیدرولوژیکی سد دز [دوره 3، شماره 3 و 4، 1389، صفحه 23-32]

ق

 • قبادی، محمد حسین پهنه‌بندی استعداد روانگرایی خاک‌های مسیر خط 2 متروی تبریز با استفاده ازGIS [دوره 3، شماره 1 و 2، 1389، صفحه 15-30]
 • قبادی، محمد حسین نقش لیتولوژی و ساختارهای تکتونیکی در گسترش کارست، تغییر آبدهی و کیفیت چشمه‌های کارستی منطقه آبگرم قزوین [دوره 3، شماره 3 و 4، 1389، صفحه 1-12]
 • قزی، اعظم ارزیابی خطر خورندگی خاک در شهر مشهد [دوره 3، شماره 1 و 2، 1389، صفحه 31-40]

ک

 • کرمانی، ایمان پایش تغییرات غلظت کاتیون‌ها در آب‌های نشتی پای لغزش‌ها بمنظور استفاده در اعلام پیش‌هشدار گسیختگی شیب‌ها [دوره 3، شماره 3 و 4، 1389، صفحه 13-22]

گ

 • گشتاسبی، کامران مطالعه پارامترهای آماری توصیف کننده پروفیل درز [دوره 3، شماره 3 و 4، 1389، صفحه 33-42]

م

 • مومنی، علی‌اکبر نقش لیتولوژی و ساختارهای تکتونیکی در گسترش کارست، تغییر آبدهی و کیفیت چشمه‌های کارستی منطقه آبگرم قزوین [دوره 3، شماره 3 و 4، 1389، صفحه 1-12]

ن

 • نوین، آرمان بررسی عملکرد ماشین حفاری مکانیزه (TBM) در حفاری قطعه اول تونل انتقال آب کرج - تهران [دوره 3، شماره 1 و 2، 1389، صفحه 41-50]
 • نیکودل، محمدرضا بررسی خطر زمین‌لغزش به روش AHP در ساحل دریای خزر، محدودة نوشهر تا رامسر [دوره 3، شماره 1 و 2، 1389، صفحه 1-14]
 • نیکودل، محمدرضا ارزیابی خطر خورندگی خاک در شهر مشهد [دوره 3، شماره 1 و 2، 1389، صفحه 31-40]

و

 • ویسکرمی، ایرج ارزیابی مدل‌های پیش‌بینی خطر زمین‌لغزش در زیرحوضه سرخاب از واحد هیدرولوژیکی سد دز [دوره 3، شماره 3 و 4، 1389، صفحه 23-32]

ه

 • هاشمی، سیامک تخمین میزان نشست سطح زمین ناشی از حفر تونل قطعه شرقی- غربی خط هفت متروی تهران [دوره 3، شماره 3 و 4، 1389، صفحه 71-87]

ی

 • یثربی، سید شهاب الدین بررسی آزمایشگاهی تأثیر میزان مواد ریزدانه موجود در مصالح فیلتر بر عملکرد سیستم خاک- فیلتر [دوره 3، شماره 1 و 2، 1389، صفحه 83-96]
 • یزدانی، سعید مطالعه عددی دوبعدی پایداری تکیه‌گاه سدهای بتنی قوسی با تاکید بر نقش درزه‌های سنگی و جریان آب در آنها [دوره 3، شماره 1 و 2، 1389، صفحه 71-82]
 • یزدانی، محمود مطالعه عددی دوبعدی پایداری تکیه‌گاه سدهای بتنی قوسی با تاکید بر نقش درزه‌های سنگی و جریان آب در آنها [دوره 3، شماره 1 و 2، 1389، صفحه 71-82]
 • یزدانی، محمود بررسی اثر اندازه دانه بر مشخصات مکانیکی و مدول ارتجاعی دانه‌ لیکای سازه‌ای [دوره 3، شماره 3 و 4، 1389، صفحه 59-70]