نمایه نویسندگان

ا

 • ارومیه ای، علی ارزیابی خصوصیات مهندسی مصالح فیلتر مانع فرسایش در سد خاکی کبودوال استان گلستان [دوره 4، شماره 3 و 4، 1390، صفحه 41-52]
 • اسماعیلی، مرتضی بررسی عملکرد تزریق در آبرفت C تهران به روش آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 1 و 2، 1390، صفحه 61-78]
 • امینی، مهدی انتخاب طرح بهینه برای دهانه خروجی تونل‌های انحراف آب سد مشمپای زنجان با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی [دوره 4، شماره 3 و 4، 1390، صفحه 53-62]

ب

 • بهرامی، کاظم ارزیابی قابلیت رمبندگی خاک‌های لسی حوزه قرناوه در شمال کلاله، استان گلستان [دوره 4، شماره 1 و 2، 1390، صفحه 39-46]
 • بهرامی سامانی، فریدن انتخاب طرح بهینه برای دهانه خروجی تونل‌های انحراف آب سد مشمپای زنجان با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی [دوره 4، شماره 3 و 4، 1390، صفحه 53-62]

پ

 • پورکرمان، مجید بررسی تأثیر ویژگی‌های فیزیکی نهشته‌های مارنی حوضه سرخه سمنان بر ایجاد اشکال مختلف فرسایش [دوره 4، شماره 1 و 2، 1390، صفحه 79-88]
 • پیروان، حمیدرضا بررسی تأثیر ویژگی‌های فیزیکی نهشته‌های مارنی حوضه سرخه سمنان بر ایجاد اشکال مختلف فرسایش [دوره 4، شماره 1 و 2، 1390، صفحه 79-88]

چ

 • چرخابی، امیرحسین بررسی تأثیر ویژگی‌های فیزیکی نهشته‌های مارنی حوضه سرخه سمنان بر ایجاد اشکال مختلف فرسایش [دوره 4، شماره 1 و 2، 1390، صفحه 79-88]
 • چشمی، اکبر بررسی رابطه زاویه اصطکاک داخلی و شکل ذرات با استفاده از آزمایش‌های آزمایشگاهی و عکس‌برداری از دانه‌ها [دوره 4، شماره 1 و 2، 1390، صفحه 27-38]

ح

 • حافظی مقدس، ناصر ارزیابی قابلیت رمبندگی خاک‌های لسی حوزه قرناوه در شمال کلاله، استان گلستان [دوره 4، شماره 1 و 2، 1390، صفحه 39-46]
 • حسن‌پور، جعفر بررسی ویژگی‌های هیدرولیکی آبخوان واقع در مسیر قطعه شرقی- غربی خط هفت تونل مترو تهران در زمان انجام حفاری مکانیزه با نگرشی بر میزان آب ورودی به تونل [دوره 4، شماره 3 و 4، 1390، صفحه 63-74]
 • حسین‌پور، حامد بررسی عملکرد تزریق در آبرفت C تهران به روش آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 1 و 2، 1390، صفحه 61-78]
 • حیدری، مجتبی ارزیابی آزمایش تحکیم منفرد جهت برآورد رمبندگی خاک‌های لسی استان گلستان [دوره 4، شماره 3 و 4، 1390، صفحه 31-40]

خ

 • خامه چیان، ماشااله بررسی تأثیر شرایط هیدرودینامیک و مورفولوژی رودخانه بهمنشیر بر روی خصوصیات زمین‌شناسی مهندسی نهشته‌های سری جزر و مدی بهمنشیر [دوره 4، شماره 1 و 2، 1390، صفحه 1-14]
 • خامه چیان، ماشااله پیش‌بینی زمین‌لغزش‌های ناشی از زلزله با مدل‌های نیومارک و شبیه‌سازی مونت کارلو [دوره 4، شماره 3 و 4، 1390، صفحه 1-17]
 • خانلری، غلامرضا ارزیابی آزمایش تحکیم منفرد جهت برآورد رمبندگی خاک‌های لسی استان گلستان [دوره 4، شماره 3 و 4، 1390، صفحه 31-40]
 • خان محمدی، نسیم بررسی رابطه زاویه اصطکاک داخلی و شکل ذرات با استفاده از آزمایش‌های آزمایشگاهی و عکس‌برداری از دانه‌ها [دوره 4، شماره 1 و 2، 1390، صفحه 27-38]
 • خداپرست، مهدی روشی پیشنهادی برای تعیین وضعیت لایه‌بندی با استفاده از روش‌های زمین‌آمار و تحلیل گروهی [دوره 4، شماره 3 و 4، 1390، صفحه 75-90]

د

 • داودی، محمدهادی ارزیابی افزایش مقاومت مکانیکی خاک‌های ریزدانه در اثر وارد کردن یون کلسیم با استفاده از روش الکترو سینتیک [دوره 4، شماره 1 و 2، 1390، صفحه 47-60]

ر

 • رجبی، علی‌محمد پیش‌بینی زمین‌لغزش‌های ناشی از زلزله با مدل‌های نیومارک و شبیه‌سازی مونت کارلو [دوره 4، شماره 3 و 4، 1390، صفحه 1-17]

ز

 • زارع، سهراب بررسی ویژگی‌های هیدرولیکی آبخوان واقع در مسیر قطعه شرقی- غربی خط هفت تونل مترو تهران در زمان انجام حفاری مکانیزه با نگرشی بر میزان آب ورودی به تونل [دوره 4، شماره 3 و 4، 1390، صفحه 63-74]

س

 • سلطانی محمدی، سعید انتخاب طرح بهینه برای دهانه خروجی تونل‌های انحراف آب سد مشمپای زنجان با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی [دوره 4، شماره 3 و 4، 1390، صفحه 53-62]

ش

 • شریفی، علی‌حسن ارزیابی خصوصیات مهندسی مصالح فیلتر مانع فرسایش در سد خاکی کبودوال استان گلستان [دوره 4، شماره 3 و 4، 1390، صفحه 41-52]
 • شفیعی علویجه، محمد انتخاب طرح بهینه برای دهانه خروجی تونل‌های انحراف آب سد مشمپای زنجان با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی [دوره 4، شماره 3 و 4، 1390، صفحه 53-62]

ص

 • صالحی، طاهره ارزیابی آزمایش تحکیم منفرد جهت برآورد رمبندگی خاک‌های لسی استان گلستان [دوره 4، شماره 3 و 4، 1390، صفحه 31-40]

ع

 • عبدی­ لر، یاسین نقش مطالعات ژئومورفولوژی کارست در شناخت منشاء غارها [دوره 4، شماره 3 و 4، 1390، صفحه 19-30]
 • عطاپور، هادی تأثیر سرعت برش، سطح تنش عمودی و جنس بلوک‌های درگیر بر سختی برشی درزه‌های سنگی [دوره 4، شماره 1 و 2، 1390، صفحه 15-26]

ف

 • فاطمی عقدا، سید محمود ارزیابی خصوصیات مهندسی مصالح فیلتر مانع فرسایش در سد خاکی کبودوال استان گلستان [دوره 4، شماره 3 و 4، 1390، صفحه 41-52]
 • فیاضی، فرج الله بررسی تأثیر ویژگی‌های فیزیکی نهشته‌های مارنی حوضه سرخه سمنان بر ایجاد اشکال مختلف فرسایش [دوره 4، شماره 1 و 2، 1390، صفحه 79-88]

ق

 • قارونی نیک، مرتضی بررسی عملکرد تزریق در آبرفت C تهران به روش آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 1 و 2، 1390، صفحه 61-78]
 • قبادی، محمد حسین نقش مطالعات ژئومورفولوژی کارست در شناخت منشاء غارها [دوره 4، شماره 3 و 4، 1390، صفحه 19-30]

ک

 • کدیور، امین ارزیابی افزایش مقاومت مکانیکی خاک‌های ریزدانه در اثر وارد کردن یون کلسیم با استفاده از روش الکترو سینتیک [دوره 4، شماره 1 و 2، 1390، صفحه 47-60]

گ

 • گنجه­ فر، سهیل ارزیابی آزمایش تحکیم منفرد جهت برآورد رمبندگی خاک‌های لسی استان گلستان [دوره 4، شماره 3 و 4، 1390، صفحه 31-40]

م

 • محبی حسن­ آبادی، یزدان نقش مطالعات ژئومورفولوژی کارست در شناخت منشاء غارها [دوره 4، شماره 3 و 4، 1390، صفحه 19-30]
 • مرادی هرسینی، کاظم بررسی تأثیر شرایط هیدرودینامیک و مورفولوژی رودخانه بهمنشیر بر روی خصوصیات زمین‌شناسی مهندسی نهشته‌های سری جزر و مدی بهمنشیر [دوره 4، شماره 1 و 2، 1390، صفحه 1-14]
 • مرسلی، مسعود بررسی ویژگی‌های هیدرولیکی آبخوان واقع در مسیر قطعه شرقی- غربی خط هفت تونل مترو تهران در زمان انجام حفاری مکانیزه با نگرشی بر میزان آب ورودی به تونل [دوره 4، شماره 3 و 4، 1390، صفحه 63-74]
 • ملک، قنبر بررسی تأثیر شرایط هیدرودینامیک و مورفولوژی رودخانه بهمنشیر بر روی خصوصیات زمین‌شناسی مهندسی نهشته‌های سری جزر و مدی بهمنشیر [دوره 4، شماره 1 و 2، 1390، صفحه 1-14]
 • مهدوی‌فر، حمیدرضا پیش‌بینی زمین‌لغزش‌های ناشی از زلزله با مدل‌های نیومارک و شبیه‌سازی مونت کارلو [دوره 4، شماره 3 و 4، 1390، صفحه 1-17]
 • موسوی، مهدی تأثیر سرعت برش، سطح تنش عمودی و جنس بلوک‌های درگیر بر سختی برشی درزه‌های سنگی [دوره 4، شماره 1 و 2، 1390، صفحه 15-26]

ن

 • ناصری، حمیدرضا بررسی ویژگی‌های هیدرولیکی آبخوان واقع در مسیر قطعه شرقی- غربی خط هفت تونل مترو تهران در زمان انجام حفاری مکانیزه با نگرشی بر میزان آب ورودی به تونل [دوره 4، شماره 3 و 4، 1390، صفحه 63-74]
 • نصیری، اسماعیل بررسی رابطه زاویه اصطکاک داخلی و شکل ذرات با استفاده از آزمایش‌های آزمایشگاهی و عکس‌برداری از دانه‌ها [دوره 4، شماره 1 و 2، 1390، صفحه 27-38]
 • نیکودل، محمدرضا ارزیابی قابلیت رمبندگی خاک‌های لسی حوزه قرناوه در شمال کلاله، استان گلستان [دوره 4، شماره 1 و 2، 1390، صفحه 39-46]

ه

 • هاشمی، علی‌اصغر بررسی تأثیر ویژگی‌های فیزیکی نهشته‌های مارنی حوضه سرخه سمنان بر ایجاد اشکال مختلف فرسایش [دوره 4، شماره 1 و 2، 1390، صفحه 79-88]