نمایه نویسندگان

ا

 • ابره، بهنام تعیین پارامترهای زمین‌شناسی و ژئوتکنیکی توده‌سنگ مسیر تونل‌های پنستاک سد رودبار لرستان [دوره 5، شماره 3 و 4، 1391، صفحه 49-66]
 • اجل لوئیان، رسول پیش‌بینی مدول الاستیک سنگ آهک با استفاده از رگرسیون چند متغیره و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 5، شماره 3 و 4، 1391، صفحه 33-38]
 • احمدی، حاج رضا تأثیر شیرابه‌های محل دفن زباله همدان بر آب‌های زیرزمینی [دوره 5، شماره 3 و 4، 1391، صفحه 81-92]
 • احمدی، مرتضی مطالعة آزمایشگاهی تأثیر پیش ترک بر رفتار خزشی سنگ‌های‌ شکننده [دوره 5، شماره 3 و 4، 1391، صفحه 39-48]
 • احمدی ششده، ابراهیم معرفی دستگاه بارگذاری بر خرده ذرات منفرد و بررسی تکرارپذیری نتایج [دوره 5، شماره 3 و 4، 1391، صفحه 17-32]
 • ارومیه ای، علی ارزیابی سایندگی خاک‌ها در حفاری مکانیزه تونل‌های شهری با نگرشی ویژه به خط یک قطار شهری تبریز [دوره 5، شماره 1 و 2، 1391، صفحه 41-58]

ب

 • بابازاده، رضا بهسازی خاک‌های رسی جنوب غرب همدان با استفاده از آهک [دوره 5، شماره 3 و 4، 1391، صفحه 1-16]
 • بخشنده امنیه، حسن تحلیل پایداری شیروانی‌های سنگی مشرف به نیروگاه سد سردشت با در نظر گرفتن اثر کلیواژ توده سنگ [دوره 5، شماره 1 و 2، 1391، صفحه 17-26]
 • برزگری، قدرت ارزیابی سایندگی خاک‌ها در حفاری مکانیزه تونل‌های شهری با نگرشی ویژه به خط یک قطار شهری تبریز [دوره 5، شماره 1 و 2، 1391، صفحه 41-58]
 • بلوری بزاز، جعفر شناسایی وارزیابی خصوصیات مکانیکی خاک‌های رمبنده [دوره 5، شماره 1 و 2، 1391، صفحه 27-40]

چ

 • چشمی، اکبر معرفی دستگاه بارگذاری بر خرده ذرات منفرد و بررسی تکرارپذیری نتایج [دوره 5، شماره 3 و 4، 1391، صفحه 17-32]

ح

 • حافظی مقدس، ناصر شناسایی و طبقه‌بندی مناطق گردوغباری در خاورمیانه با استفاده از تلفیق ویژگی‌های انعکاسی و مادون قرمز حرارتی سنجنده‌ی MODIS [دوره 5، شماره 1 و 2، 1391، صفحه 83-92]
 • حبیبی نوخندان، مجید شناسایی و طبقه‌بندی مناطق گردوغباری در خاورمیانه با استفاده از تلفیق ویژگی‌های انعکاسی و مادون قرمز حرارتی سنجنده‌ی MODIS [دوره 5، شماره 1 و 2، 1391، صفحه 83-92]
 • حسینی، مهدی انتخاب مناسب‌ترین روش حفاری تونل انتقال آب بهشت‌آباد [دوره 5، شماره 1 و 2، 1391، صفحه 69-82]
 • حیاتی، محمد بررسی پتانسیل لرزه‌خیزی مناطق مختلف ایران با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلو [دوره 5، شماره 1 و 2، 1391، صفحه 59-68]

خ

 • خانلری، غلامرضا تأثیر شیرابه‌های محل دفن زباله همدان بر آب‌های زیرزمینی [دوره 5، شماره 3 و 4، 1391، صفحه 81-92]

د

 • دادرسی، بهروز مطالعة آزمایشگاهی تأثیر پیش ترک بر رفتار خزشی سنگ‌های‌ شکننده [دوره 5، شماره 3 و 4، 1391، صفحه 39-48]

ر

 • رحیمی، مرتضی تحلیل پایداری شیروانی‌های سنگی مشرف به نیروگاه سد سردشت با در نظر گرفتن اثر کلیواژ توده سنگ [دوره 5، شماره 1 و 2، 1391، صفحه 17-26]
 • رسولی­ فرح، محمدرضا مطالعه خصوصیات زمین‌شناختی مهندسی گرانیت‌های بروجرد [دوره 5، شماره 1 و 2، 1391، صفحه 1-16]

س

 • سرفرازی، وهاب بررسی پتانسیل لرزه‌خیزی مناطق مختلف ایران با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلو [دوره 5، شماره 1 و 2، 1391، صفحه 59-68]

ش

 • شریف‌زاده، مصطفی تخمین مدول تغییرشکل‌پذیری سنگ آهک آسماری با استفاده از سیستم عصبی- ژنتیک [دوره 5، شماره 1 و 2، 1391، صفحه 93-100]

ط

 • طالب بیدختی، علیرضا تأثیر شیرابه‌های محل دفن زباله همدان بر آب‌های زیرزمینی [دوره 5، شماره 3 و 4، 1391، صفحه 81-92]
 • طاهری شهرآیینی، حمید شناسایی و طبقه‌بندی مناطق گردوغباری در خاورمیانه با استفاده از تلفیق ویژگی‌های انعکاسی و مادون قرمز حرارتی سنجنده‌ی MODIS [دوره 5، شماره 1 و 2، 1391، صفحه 83-92]
 • طایی سمیرمی، سعید تحلیل پایداری شیروانی‌های سنگی مشرف به نیروگاه سد سردشت با در نظر گرفتن اثر کلیواژ توده سنگ [دوره 5، شماره 1 و 2، 1391، صفحه 17-26]

ع

 • عبدی‌لر، یاسین بهسازی خاک‌های رسی جنوب غرب همدان با استفاده از آهک [دوره 5، شماره 3 و 4، 1391، صفحه 1-16]
 • علی‌آبادیان، زینب تخمین مدول تغییرشکل‌پذیری سنگ آهک آسماری با استفاده از سیستم عصبی- ژنتیک [دوره 5، شماره 1 و 2، 1391، صفحه 93-100]

ف

 • فرامرزی، لهراسب تعیین پارامترهای زمین‌شناسی و ژئوتکنیکی توده‌سنگ مسیر تونل‌های پنستاک سد رودبار لرستان [دوره 5، شماره 3 و 4، 1391، صفحه 49-66]
 • فضلی، صفر انتخاب مناسب‌ترین روش حفاری تونل انتقال آب بهشت‌آباد [دوره 5، شماره 1 و 2، 1391، صفحه 69-82]

ق

 • قارونی نیک، مرتضی تعیین پارامترهای زمین‌شناسی و ژئوتکنیکی توده‌سنگ مسیر تونل‌های پنستاک سد رودبار لرستان [دوره 5، شماره 3 و 4، 1391، صفحه 49-66]
 • قبادی، محمد حسین مطالعه خصوصیات زمین‌شناختی مهندسی گرانیت‌های بروجرد [دوره 5، شماره 1 و 2، 1391، صفحه 1-16]
 • قبادی، محمد حسین بهسازی خاک‌های رسی جنوب غرب همدان با استفاده از آهک [دوره 5، شماره 3 و 4، 1391، صفحه 1-16]
 • قزوینیان، عبدالهادی بررسی پتانسیل لرزه‌خیزی مناطق مختلف ایران با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلو [دوره 5، شماره 1 و 2، 1391، صفحه 59-68]
 • قلندرزاده، عباس معرفی دستگاه بارگذاری بر خرده ذرات منفرد و بررسی تکرارپذیری نتایج [دوره 5، شماره 3 و 4، 1391، صفحه 17-32]

ک

 • کریمی، خدیجه شناسایی و طبقه‌بندی مناطق گردوغباری در خاورمیانه با استفاده از تلفیق ویژگی‌های انعکاسی و مادون قرمز حرارتی سنجنده‌ی MODIS [دوره 5، شماره 1 و 2، 1391، صفحه 83-92]

گ

 • گشتاسبی، کامران مطالعة آزمایشگاهی تأثیر پیش ترک بر رفتار خزشی سنگ‌های‌ شکننده [دوره 5، شماره 3 و 4، 1391، صفحه 39-48]
 • گلستانی، اعظم بررسی کارایی آهک زنده و شکفته جهت بهسازی خاک‌های جنگلی حاوی مواد آلی [دوره 5، شماره 3 و 4، 1391، صفحه 67-80]

م

 • محمدی، سید داود بررسی کارایی آهک زنده و شکفته جهت بهسازی خاک‌های جنگلی حاوی مواد آلی [دوره 5، شماره 3 و 4، 1391، صفحه 67-80]
 • محمدی، مجتبی پیش‌بینی مدول الاستیک سنگ آهک با استفاده از رگرسیون چند متغیره و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 5، شماره 3 و 4، 1391، صفحه 33-38]
 • معروف، محمدعلی شناسایی وارزیابی خصوصیات مکانیکی خاک‌های رمبنده [دوره 5، شماره 1 و 2، 1391، صفحه 27-40]
 • منصوری، حدیثه پیش‌بینی مدول الاستیک سنگ آهک با استفاده از رگرسیون چند متغیره و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 5، شماره 3 و 4، 1391، صفحه 33-38]
 • مومنی، علی‌اکبر تأثیر شیرابه‌های محل دفن زباله همدان بر آب‌های زیرزمینی [دوره 5، شماره 3 و 4، 1391، صفحه 81-92]

ن

 • نجاتی، حمیدرضا بررسی پتانسیل لرزه‌خیزی مناطق مختلف ایران با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلو [دوره 5، شماره 1 و 2، 1391، صفحه 59-68]
 • نجاتی، حمیدرضا مطالعة آزمایشگاهی تأثیر پیش ترک بر رفتار خزشی سنگ‌های‌ شکننده [دوره 5، شماره 3 و 4، 1391، صفحه 39-48]
 • نیک‌منش، مهدی انتخاب مناسب‌ترین روش حفاری تونل انتقال آب بهشت‌آباد [دوره 5، شماره 1 و 2، 1391، صفحه 69-82]
 • نیکودل، محمدرضا بررسی کارایی آهک زنده و شکفته جهت بهسازی خاک‌های جنگلی حاوی مواد آلی [دوره 5، شماره 3 و 4، 1391، صفحه 67-80]