نمایه نویسندگان

آ

 • آذرافزا، محمد مدل‌سازی گسیختگی واژگونی بلوکی-خمشی پیشرونده با استفاده از روش عددی المان مجزا (مطالعه موردی: منطقه ویژه پارس جنوبی) [دوره 10، شماره 1 و 2، 1396، صفحه 61-73]

ا

 • اجل لوئیان، رسول بررسی کارایی روش عدد پتروگرافی در تعیین کیفیت برخی از مصالح سنگی کشور جهت استفاده در سازه های حفاظت دریایی [دوره 10، شماره 1 و 2، 1396، صفحه 45-59]
 • اسماعیلی، مرتضی تعیین سختی برشی قفل‌شدگی لایه‌های بالاست به روش آزمایشگاهی [دوره 10، شماره 3 و 4، 1396، صفحه 69-82]
 • اصغری کلجاهی، ابراهیم مدل‌سازی گسیختگی واژگونی بلوکی-خمشی پیشرونده با استفاده از روش عددی المان مجزا (مطالعه موردی: منطقه ویژه پارس جنوبی) [دوره 10، شماره 1 و 2، 1396، صفحه 61-73]
 • امامی، عنایت الله تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهدارنده تونل آب بر سد معشوره [دوره 10، شماره 1 و 2، 1396، صفحه 97-111]
 • امیری، محمدکاظم تولید سبکدانه از شیل و مقایسه مشخصات آن با سبکدانه‌های تولیدی در ایران [دوره 10، شماره 1 و 2، 1396، صفحه 31-4]

ب

 • بخشایش، محمد شناسایی و اولویت‌بندی گزینه های احداث سد زیرزمینی در دشت سیلابی قره‌بوته زنجان با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) [دوره 10، شماره 1 و 2، 1396، صفحه 15-30]

پ

 • پیرنیا، زهرا مدلسازی رشد درزه در شیب سنگ های درزه دار (مطالعه موردی: دیواره بلوک تکتونیکی2-4 معدن چغارت) [دوره 10، شماره 1 و 2، 1396، صفحه 1-13]

ج

 • جمشیدی، امین معرفی پارامتر فیزیکو-مکانیکی برای برآورد دوام سنگ‌های تراورتن ‌ در برابر هوازدگی نمک [دوره 10، شماره 3 و 4، 1396، صفحه 55-68]

خ

 • خامه چیان، ماشااله بررسی عوامل موثر در بهبود ویژگی‌های فیزیکی سنگ‌مصنوعی و مقایسه ویژگی های مهندسی سنگ‌مصنوعی ساخته شده با دو نمونه سنگ طبیعی [دوره 10، شماره 1 و 2، 1396، صفحه 85-96]
 • خامه چیان، ماشااله معرفی پارامتر فیزیکو-مکانیکی برای برآورد دوام سنگ‌های تراورتن ‌ در برابر هوازدگی نمک [دوره 10، شماره 3 و 4، 1396، صفحه 55-68]

ذ

 • ذاکری، جبارعلی تعیین سختی برشی قفل‌شدگی لایه‌های بالاست به روش آزمایشگاهی [دوره 10، شماره 3 و 4، 1396، صفحه 69-82]

ر

 • روستا، مرتضی تعیین پارامترهای مقاومت برشی مواد دامپ باطله معدن با تکیه بر روش تحلیل برگشتی و تعیین ارتفاع پایدار و فاصله‌ی ایمن دامپ باطله تا دیواره‌ی معدن (مطالعه‌ی موردی: معدن شماره یک گل گهر سیرجان) [دوره 10، شماره 3 و 4، 1396، صفحه 83-88]

س

 • سبزواری ده کبود، بهزاد تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهدارنده تونل آب بر سد معشوره [دوره 10، شماره 1 و 2، 1396، صفحه 97-111]
 • سعداله زاده، بهنام تعیین سختی برشی قفل‌شدگی لایه‌های بالاست به روش آزمایشگاهی [دوره 10، شماره 3 و 4، 1396، صفحه 69-82]
 • سیوندی پور، عباس پهنه بندی خطر زلزله استان کرمان با استفاده از تحلیل های آماری و شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 10، شماره 3 و 4، 1396، صفحه 1-9]

ش

 • شعاعی، غلامرضا تراکم استاتیکی خاک لس و تأثیر آن بر تغییرات نفوذپذیری خاک [دوره 10، شماره 3 و 4، 1396، صفحه 29-41]
 • شیرکوند، رحمان تاثیر جهت‌داری تنش‌های محصورکننده بر نفوذ دیسک TBM با استفاده از PFC2D [دوره 10، شماره 1 و 2، 1396، صفحه 75-84]

ص

 • صالحی، محسن بررسی تأثیر تنش‌های برجا بر رفتار مکانیکی تاندون‌ها در مغارهای زیرزمینی [دوره 10، شماره 3 و 4، 1396، صفحه 11-28]

ع

 • عزیزی، رقیه مدلسازی رشد درزه در شیب سنگ های درزه دار (مطالعه موردی: دیواره بلوک تکتونیکی2-4 معدن چغارت) [دوره 10، شماره 1 و 2، 1396، صفحه 1-13]
 • عنایت، مسعود تراکم استاتیکی خاک لس و تأثیر آن بر تغییرات نفوذپذیری خاک [دوره 10، شماره 3 و 4، 1396، صفحه 29-41]

غ

 • غلام نژاد، جواد تعیین پارامترهای مقاومت برشی مواد دامپ باطله معدن با تکیه بر روش تحلیل برگشتی و تعیین ارتفاع پایدار و فاصله‌ی ایمن دامپ باطله تا دیواره‌ی معدن (مطالعه‌ی موردی: معدن شماره یک گل گهر سیرجان) [دوره 10، شماره 3 و 4، 1396، صفحه 83-88]

ف

 • فاتحی مرجی، محمد مدلسازی رشد درزه در شیب سنگ های درزه دار (مطالعه موردی: دیواره بلوک تکتونیکی2-4 معدن چغارت) [دوره 10، شماره 1 و 2، 1396، صفحه 1-13]
 • فلاح، امین تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهدارنده تونل آب بر سد معشوره [دوره 10، شماره 1 و 2، 1396، صفحه 97-111]

ق

 • قاضی فرد، اکبر مدل‌سازی گسیختگی واژگونی بلوکی-خمشی پیشرونده با استفاده از روش عددی المان مجزا (مطالعه موردی: منطقه ویژه پارس جنوبی) [دوره 10، شماره 1 و 2، 1396، صفحه 61-73]

ک

 • کریم دوست، سمیه ارائه مدل تجربی جدید برای تخمین مدول دگرشکل پذیری توده سنگ (مطالعه موردی: سد خرسان 2) [دوره 10، شماره 3 و 4، 1396، صفحه 43-53]
 • کمانی، مجتبی بررسی کارایی روش عدد پتروگرافی در تعیین کیفیت برخی از مصالح سنگی کشور جهت استفاده در سازه های حفاظت دریایی [دوره 10، شماره 1 و 2، 1396، صفحه 45-59]

گ

 • گشتاسبی، کامران بررسی تأثیر تنش‌های برجا بر رفتار مکانیکی تاندون‌ها در مغارهای زیرزمینی [دوره 10، شماره 3 و 4، 1396، صفحه 11-28]

م

 • محمدی، حمیدرضا تعیین پارامترهای مقاومت برشی مواد دامپ باطله معدن با تکیه بر روش تحلیل برگشتی و تعیین ارتفاع پایدار و فاصله‌ی ایمن دامپ باطله تا دیواره‌ی معدن (مطالعه‌ی موردی: معدن شماره یک گل گهر سیرجان) [دوره 10، شماره 3 و 4، 1396، صفحه 83-88]
 • مشرفی فر، محمد رضا تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهدارنده تونل آب بر سد معشوره [دوره 10، شماره 1 و 2، 1396، صفحه 97-111]
 • مهرنهاد، حمید ارائه مدل تجربی جدید برای تخمین مدول دگرشکل پذیری توده سنگ (مطالعه موردی: سد خرسان 2) [دوره 10، شماره 3 و 4، 1396، صفحه 43-53]
 • میرجلیلی، طیبه بررسی عوامل موثر در بهبود ویژگی‌های فیزیکی سنگ‌مصنوعی و مقایسه ویژگی های مهندسی سنگ‌مصنوعی ساخته شده با دو نمونه سنگ طبیعی [دوره 10، شماره 1 و 2، 1396، صفحه 85-96]

ن

 • نجاتی، حمیدرضا بررسی تأثیر تنش‌های برجا بر رفتار مکانیکی تاندون‌ها در مغارهای زیرزمینی [دوره 10، شماره 3 و 4، 1396، صفحه 11-28]
 • نجاتی، حمیدرضا ارائه مدل تجربی جدید برای تخمین مدول دگرشکل پذیری توده سنگ (مطالعه موردی: سد خرسان 2) [دوره 10، شماره 3 و 4، 1396، صفحه 43-53]
 • نجفی، مهدی تعیین پارامترهای مقاومت برشی مواد دامپ باطله معدن با تکیه بر روش تحلیل برگشتی و تعیین ارتفاع پایدار و فاصله‌ی ایمن دامپ باطله تا دیواره‌ی معدن (مطالعه‌ی موردی: معدن شماره یک گل گهر سیرجان) [دوره 10، شماره 3 و 4، 1396، صفحه 83-88]
 • نوربخش، مهدی شناسایی و اولویت‌بندی گزینه های احداث سد زیرزمینی در دشت سیلابی قره‌بوته زنجان با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) [دوره 10، شماره 1 و 2، 1396، صفحه 15-30]
 • نیکودل، محمدرضا تولید سبکدانه از شیل و مقایسه مشخصات آن با سبکدانه‌های تولیدی در ایران [دوره 10، شماره 1 و 2، 1396، صفحه 31-4]
 • نیکودل، محمدرضا بررسی عوامل موثر در بهبود ویژگی‌های فیزیکی سنگ‌مصنوعی و مقایسه ویژگی های مهندسی سنگ‌مصنوعی ساخته شده با دو نمونه سنگ طبیعی [دوره 10، شماره 1 و 2، 1396، صفحه 85-96]
 • نیکودل، محمدرضا معرفی پارامتر فیزیکو-مکانیکی برای برآورد دوام سنگ‌های تراورتن ‌ در برابر هوازدگی نمک [دوره 10، شماره 3 و 4، 1396، صفحه 55-68]
 • نیکودل، محمدرضا تراکم استاتیکی خاک لس و تأثیر آن بر تغییرات نفوذپذیری خاک [دوره 10، شماره 3 و 4، 1396، صفحه 29-41]

ی

 • یار احمدی بافقی، علیرضا مدلسازی رشد درزه در شیب سنگ های درزه دار (مطالعه موردی: دیواره بلوک تکتونیکی2-4 معدن چغارت) [دوره 10، شماره 1 و 2، 1396، صفحه 1-13]
 • یاراحمدی بافقی، علیرضا تعیین پارامترهای مقاومت برشی مواد دامپ باطله معدن با تکیه بر روش تحلیل برگشتی و تعیین ارتفاع پایدار و فاصله‌ی ایمن دامپ باطله تا دیواره‌ی معدن (مطالعه‌ی موردی: معدن شماره یک گل گهر سیرجان) [دوره 10، شماره 3 و 4، 1396، صفحه 83-88]