دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، شهریور 1387، صفحه 1-101 
ارزیابی ژئومکانیکی واحدهای رسوبی سازند آغاجاری در پهنه زاگرس

صفحه 15-30

داریوش طاهری؛ عبدالهادی قزوینیان؛ محمدرضا نیکودل؛ ماشاالله خامه چیان


تأثیر برداشت شن و ماسه بر خصوصیات ریخت‌سنجی رسوبات بستر رودخانه

صفحه 75-86

سید حمیدرضا صادقی؛ عبدالواحد خالدی درویشان؛ لیلا غلامی