دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 و 2، شهریور 1396، صفحه 1-115 

مقاله پژوهشی

مدلسازی رشد درزه در شیب سنگ های درزه دار (مطالعه موردی: دیواره بلوک تکتونیکی2-4 معدن چغارت)

صفحه 1-13

زهرا پیرنیا؛ رقیه عزیزی؛ علیرضا یار احمدی بافقی؛ محمد فاتحی مرجی


تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهدارنده تونل آب بر سد معشوره

صفحه 97-111

بهزاد سبزواری ده کبود؛ امین فلاح؛ محمد رضا مشرفی فر؛ عنایت الله امامی