نویسنده = عبدالهادی قزوینیان
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تأثیر زبری سطح ناپیوستگی بر مقاومت نمونه‌های سنگی درزه‌دار

دوره 9، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-14

ابوالفضل رضایی‌پور؛ حمیدرضا نجاتی؛ عبدالهادی قزوینیان؛ میر رئوف هادئی


2. بررسی پتانسیل لرزه‌خیزی مناطق مختلف ایران با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلو

دوره 5، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 59-68

عبدالهادی قزوینیان؛ حمیدرضا نجاتی؛ وهاب سرفرازی؛ محمد حیاتی


3. ارزیابی ژئومکانیکی واحدهای رسوبی سازند آغاجاری در پهنه زاگرس

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1387، صفحه 15-30

داریوش طاهری؛ عبدالهادی قزوینیان؛ محمدرضا نیکودل؛ ماشاالله خامه چیان