تماس با ما

نشانی دفتر نشریه: ایران، مشهد، بلوار وکیل آباد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی.

شماره تماس: 05138804160

ایمیل: mail.jiraeg.ir@gmail.com

تلگرام: https://t.me/jiraeg_ir


CAPTCHA Image