تماس با ما

نشانی دفتر نشریه: ایران، مشهد، بلوار وکیل آباد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی.

شماره تماس: 05138804160

نویسندگان محترم جهت اطلاع از وضعیت مقالاتی که از طریق سایت کنونی بارگذاری نشده و مربوط به سایت قبلی می باشد ترجیحا از طریق ایمیل mail@jiraeg.ir با دبیرخانه تماس بگیرید و در صورت ضرورت با شماره تلفن جدید نشریه 05138804160 نیز می توانید با کارشناس مجله تماس داشته باشید


CAPTCHA Image