"این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار(COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید"

برای دریافت فرم تعارض منافع اینجا کلیک کنید

 به اطلاع محققین محترم می رساند نشریه زمین شناسی مهندسی از شماره 11 به بعد همراه با چکیده مبسوط انگلیسی منتشر می گردد. نحوه تهیه چکیده مبسوط در بخش راهنمای نگارش مقالات ارایه شده است.

ضمنا به اطلاع می رساند در راستای اخذ رتبه JCR لازم است محتوی تمامی جداول، اشکال، نمودارها و نقشه ها به صورت انگلیسی ارائه گردد.

با توجه به مشکلات به وجود آمده، ارائه تعهد کتبی مطابق فرمت پیوست (بخش راهنمای نویسندگان سایت) ضروری است. بدیهیاست مقالاتی که فاقد تعهد کتبی باشند، برگشت داده می شوند.

 

شماره جاری: دوره 15، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 1-169 

مقاله پژوهشی

ارزیابی عددی روشهای تحکیم و بهسازی در تونل البرز

صفحه 1-17

علیرضا احمدی؛ مجید نیکخواه؛ سید محمد اسماعیل جلالی؛ اسماعیل عیدی وندی


بهبود خاصیت رمبندگی خاک دست نخورده با استفاده از مواد پلیمری

صفحه 127-139

سودابه جلالی؛ مسعود عامل سخی؛ مهدی مومنی رق آبادی؛ سید عظیم حسینی؛ رامین خواجوی