کلیدواژه‌ها = روش المان مجزا (DEM)
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی گسیختگی واژگونی بلوکی-خمشی پیشرونده با استفاده از روش عددی المان مجزا (مطالعه موردی: منطقه ویژه پارس جنوبی)

دوره 10، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 61-73

محمد آذرافزا؛ اکبر قاضی فرد؛ ابراهیم اصغری کلجاهی