نویسنده = مهدی حسینی
تعداد مقالات: 12
1. ارائه معیاری برای تخمین حداقل و حداکثر فشار فروتعادلی گل حفاری در مخازن کربناته ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1400

ناصر بهنام؛ مهدی حسینی؛ محمد احمدی


2. بررسی آزمایشگاهی اثر الیاف شیشه بر چقرمگی شکست و انتشار ترک حالت I، حالت II و حالت ترکیبی I-II در بتن مسلح الیافی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1400

میترا حاتمی جربت؛ مهدی حسینی؛ مهدی مهدی خانی


3. بررسی اثر درجه حرارت بر روی چقرمگی شکست مود اول و مود دوم ماسه سنگ لوشان

دوره 12، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 37-46

نوید قنبری؛ مهدی حسینی؛ مرتضی ثقفی یزدی


5. تاثیر تعداد سیکل های یخبندان-ذوب روی خواص فیزیکی و مکانیکی ماسه سنگ لوشان و ملات سیمان

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 25-39

کوروش عبدالغنی زاده؛ مهدی حسینی؛ مرتضی ثقفی یزدی


7. تخمین شاخص شکنندگی سنگ با استفاده از آزمایش بار نقطه‌ای (مطالعه موردی: سنگ توف کرج)

دوره 9، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 15-26

مهدی حسینی؛ میترا حاتمی جربت


8. بررسی آزمایشگاهی رفتار خزش سه محوری بر روی استوانه توخالی جداره ضخیم سنگ نمک

دوره 7، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 71-82

شکوفه رحیمی؛ مهدی حسینی


10. انتخاب مناسب‌ترین روش حفاری تونل انتقال آب بهشت‌آباد

دوره 5، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 69-82

مهدی نیک‌منش؛ مهدی حسینی؛ صفر فضلی


11. تخمین میزان نشست سطح زمین ناشی از حفر تونل قطعه شرقی- غربی خط هفت متروی تهران

دوره 3، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1389، صفحه 71-87

میثم رازی فر؛ مهدی حسینی؛ سیامک هاشمی