کلیدواژه‌ها = تثبیت زیستی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر باکتری اسپورسارسینا پاستوری بر رسوب میکروبی کربنات کلسیم (MICP) و مقاومت فشاری تک محوره ماسه‌های کربناته

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 17-25

احمدرضا قربانی؛ مسعود رابطی مقدم؛ منصور پرویزی؛ رضا نقی ها