نویسنده = رسول اجل لوئیان
تعداد مقالات: 8
1. جایگاه مبانی نظریة اخلاق زمین در پایش اثرات اکوهیدرولوژیکی پروژه‎های عمرانی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 123-143

وحید جودکی؛ رسول اجل لوئیان؛ نغمه مبرقعی دینان؛ عبداله سهرابی بیدار؛ علی عالی انوری


2. ارتباط علوم زمین‌شناسی و مهندسی مکانیک در افزایش بهره‌وری ماشین‌های حفار تمام مقطع

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-24

وحید جودکی؛ جعفر حسن‌پور؛ رسول اجل لوئیان


5. بررسی خصوصیات مکانیکی سنگ نمک با تکیه بر ریزساختار آن

دوره 11، شماره 1، بهار 1397، صفحه 95-115

حدیثه منصوری؛ رسول اجل لوئیان؛ رامین الیاس زاده؛ علیرضا ندیمی


6. ارزیابی تأثیر شکل و یکنواختی ذرات خاک‌های دانه‌ای بر درصد تخلخل

دوره 9، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 45-55

قاسم شه­ پری­ فر؛ رسول اجل لوئیان


7. ارزیابی نفوذپذیری و تزریق‌پذیری نهشته‌های کواترنری و توده‌سنگ‌های رسوبی ساختگاه سد نرگسی

دوره 6، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 13-32

رسول اجل لوئیان؛ عبدالعظیم عظیمیان؛ ناصر حافظی مقدس؛ فریدون بهرامی سامانی


8. پیش‌بینی مدول الاستیک سنگ آهک با استفاده از رگرسیون چند متغیره و شبکه عصبی مصنوعی

دوره 5، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 33-38

رسول اجل لوئیان؛ حدیثه منصوری؛ مجتبی محمدی