نویسنده = محمدرضا نیکودل
تعداد مقالات: 17
1. تاثیر نوع سنگدانه ها بر ویژگی های مقاومتی بتن گوگردی و معمولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1399

شهرام قاسمی؛ محمدرضا نیکودل؛ امیر مازیار رئیس قاسمی؛ فهیمه یوسف وند


3. تأثیر نانوذرات بنتونیت بر تغییر خصوصیات ژئوتکنیکی ماسه

دوره 11، شماره 1، بهار 1397، صفحه 37-47

مینا صنایعی کرمانی؛ محمدرضا نیکودل؛ علی ارومیه ای


4. تراکم استاتیکی خاک لس و تأثیر آن بر تغییرات نفوذپذیری خاک

دوره 10، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1396، صفحه 29-41

مسعود عنایت؛ غلامرضا شعاعی؛ محمدرضا نیکودل


5. معرفی پارامتر فیزیکو-مکانیکی برای برآورد دوام سنگ‌های تراورتن ‌ در برابر هوازدگی نمک

دوره 10، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1396، صفحه 55-68

امین جمشیدی؛ محمدرضا نیکودل؛ ماشااله خامه چیان


6. تولید سبکدانه از شیل و مقایسه مشخصات آن با سبکدانه‌های تولیدی در ایران

دوره 10، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 31-4

محمدکاظم امیری؛ محمدرضا نیکودل


8. مدل آب زمین‌شناسی - مهندسی ناحیه فرونشست زمین در جنوب باختری تهران (دشت تهران - شهریار)

دوره 9، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-17

مسعود محمودپور؛ ماشااله خامه چیان؛ محمدرضا نیکودل؛ محمدرضا قاسمی


10. بهسازی خاک‌های ماسه‌ای با رسوب زیستی کربنات کلسیم و فاکتورهای موثر بر آن

دوره 8، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-12

کریم روشن‌بخت؛ ماشااله خامه چیان؛ رضا حسن ساجدی؛ محمدرضا نیکودل


11. اثر فرایند ذوب و انجماد بر روی شاخص دوام وارفتگی و مقاومت کششی برزیلی توف‌های سازند کرج

دوره 8، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 35-50

محمد حسین قبادی؛ علیرضا طالب بیدختی؛ محمدرضا نیکودل


12. ارزیابی زوال‌پذیری نمونه‌هایی از تراورتن‌ها در مقابل تبلور نمک با استفاده از پارامترهای شاخص تجزیه و سرعت تجزیه

دوره 6، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 52-66

احمد ذلولی؛ ماشااله خامه چیان؛ محمدرضا نیکودل؛ امین جمشیدی


13. تأثیر خصوصیات زمین‌شناسی مهندسی سنگدانه‌ها بر مقاومت بتن

دوره 6، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 67-82

جواد شریفی؛ محمدرضا نیکودل؛ محمود یزدانی


14. بررسی کارایی آهک زنده و شکفته جهت بهسازی خاک‌های جنگلی حاوی مواد آلی

دوره 5، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 67-80

سید داود محمدی؛ محمدرضا نیکودل؛ اعظم گلستانی


15. ارزیابی قابلیت رمبندگی خاک‌های لسی حوزه قرناوه در شمال کلاله، استان گلستان

دوره 4، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 39-46

ناصر حافظی مقدس؛ محمدرضا نیکودل؛ کاظم بهرامی


16. ارزیابی خطر خورندگی خاک در شهر مشهد

دوره 3، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 31-40

اعظم قزی؛ ناصر حافظی مقدس؛ محمدرضا نیکودل


17. بررسی اثر تغییر زاویه نوک کاوشگر دینامیکی DCP بر تکرارپذیری نتایج آنها

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1387، صفحه 31-42

سید داود محمدی؛ محمدرضا نیکودل؛ حسن رحیمی