نویسنده = امین جمشیدی
تعداد مقالات: 5
1. Evaluation of the block punch index test for predicting the strength of sandstones

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1400

امین جمشیدی؛ داود فریدونی


4. معرفی پارامتر فیزیکو-مکانیکی برای برآورد دوام سنگ‌های تراورتن ‌ در برابر هوازدگی نمک

دوره 10، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1396، صفحه 55-68

امین جمشیدی؛ محمدرضا نیکودل؛ ماشااله خامه چیان


5. ارزیابی زوال‌پذیری نمونه‌هایی از تراورتن‌ها در مقابل تبلور نمک با استفاده از پارامترهای شاخص تجزیه و سرعت تجزیه

دوره 6، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 52-66

احمد ذلولی؛ ماشااله خامه چیان؛ محمدرضا نیکودل؛ امین جمشیدی