نویسنده = محمد حسین قبادی
تعداد مقالات: 13
1. بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی کالیج، جنوب سنندج

دوره 14، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 79-88

محمد حسین قبادی؛ آرام اردلان زاده؛ آوا عثمان پور؛ آزاد شاهرخی


2. پیدایش و زوال دریاچه زمین لغزشی جایدر در جنوب استان لرستان

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 89-107

عبدالرضا نوریزدان؛ محمد حسین قبادی


3. اثر فرایند ذوب و انجماد بر روی شاخص دوام وارفتگی و مقاومت کششی برزیلی توف‌های سازند کرج

دوره 8، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 35-50

محمد حسین قبادی؛ علیرضا طالب بیدختی؛ محمدرضا نیکودل


4. مطالعه عوامل زمین‌شناسی موثر بر وقوع زمین لغزش‌های منطقه زمان آباد، جنوب شرق همدان

دوره 7، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-14

محمد حسین قبادی؛ پریا بهزادتبار؛ سعید خدابخش؛ لیلی ایزدی­کیان


6. بررسی تأثیر ویژگی‌های زمین‌‌‌شناسی مهندسی ژیپس‌های سازند گچساران در گسترش اشکال انحلالی

دوره 6، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-16

محمد حسین قبادی؛ محمد محمدیان؛ حسن محسنی؛ رامین کرمی


7. بهسازی خاک‌های رسی جنوب غرب همدان با استفاده از آهک

دوره 5، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-16

محمد حسین قبادی؛ یاسین عبدی‌لر؛ رضا بابازاده


8. مطالعه خصوصیات زمین‌شناختی مهندسی گرانیت‌های بروجرد

دوره 5، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-16

محمد حسین قبادی؛ محمدرضا رسولی­ فرح


9. نقش مطالعات ژئومورفولوژی کارست در شناخت منشاء غارها

دوره 4، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 19-30

محمد حسین قبادی؛ یزدان محبی حسن­ آبادی؛ یاسین عبدی­ لر


10. نقش لیتولوژی و ساختارهای تکتونیکی در گسترش کارست، تغییر آبدهی و کیفیت چشمه‌های کارستی منطقه آبگرم قزوین

دوره 3، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-12

محمد حسین قبادی؛ علیرضا طالب بیدختی؛ علی‌اکبر مومنی


11. پهنه‌بندی استعداد روانگرایی خاک‌های مسیر خط 2 متروی تبریز با استفاده ازGIS

دوره 3، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 15-30

محمد حسین قبادی؛ ابراهیم اصغری کلجاهی؛ غلامرضا خانلری خانلری؛ رضا بابازاده


13. مطالعه خصوصیات زمین شناسی مهندسی سنگ آهک سازند آسماری در شمال شرق مسجد سلیمان

دوره 2، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1388، صفحه 1-18

محمد حسین قبادی؛ حسن محسنی؛ محمدرضا رسولی فرح