موضوعات = زمین شناسی مهندسی ابنیه فنی
تعداد مقالات: 44
2. ارتباط علوم زمین‌شناسی و مهندسی مکانیک در افزایش بهره‌وری ماشین‌های حفار تمام مقطع

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-24

وحید جودکی؛ جعفر حسن‌پور؛ رسول اجل لوئیان


3. Verifying Cement Compressive Strength Test Result Using the Most Effective Parameters

دوره 11، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 75-83

محمد بهاریه؛ معصومه خلیلی؛ بهنام نصراله زاده


4. ارزیابی نتایج آزمایش پیش‎بینی‎ لرزه‎ای تونل (TSP) بر اساس شواهد زمین‎شناسی و تحلیل پارامترهای عملیاتی دستگاهِ EPB Hard Rock

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 15-31

وحید جودکی؛ عبداله سهرابی بیدار؛ رسول اجل لوئیان؛ نوید امینی؛ توماس دیکمن


5. بررسی آزمایشگاهی دیوار گود پایدار شده با ترکیب میخ‌کوبی و مهارگذاری

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 33-44

زهرا جلیل زاده؛ مسعود حاجی علیلوی بناب؛ هوشنگ کاتبی


7. ارزیابی تزریق پذیری با هدف آب بندی به روش SPI در گنگلومرای پلیوسن (مطالعه موردی)

دوره 11، شماره 1، بهار 1397، صفحه 19-35

سید داود محمدی؛ عبدالرضا نوریزدان


9. توسعه طبقه بندی آبرفت های تهران بر اساس ویژگی های زمین شناسی و پارامترهای ژئوتکنیکی

دوره 11، شماره 1، بهار 1397، صفحه 65-79

اکبر چشمی؛ سید رمضان رمضان نژآد الیردی؛ علی فاخر


10. ارائه مدل تجربی جدید برای تخمین مدول دگرشکل پذیری توده سنگ (مطالعه موردی: سد خرسان 2)

دوره 10، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1396، صفحه 43-53

سمیه کریم دوست؛ حمید مهرنهاد؛ حمیدرضا نجاتی


13. تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهدارنده تونل آب بر سد معشوره

دوره 10، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 97-111

بهزاد سبزواری ده کبود؛ امین فلاح؛ محمد رضا مشرفی فر؛ عنایت الله امامی


14. مقایسه روش‌های درون‌یابی در تخمین و تفسیر داده‌های پیزومتریک در بدنه سد خاکی (مطالعه موردی: سد شاه‌قاسم)

دوره 9، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 59-67

سعید نورائی نژاد؛ منصور پرویزی؛ اردشیر شکرالهی؛ مریم افروز


15. ارزیابی و تحلیل ارتباط نتایج آزمون فشار آب و خورند دوغاب سیمانی در عملیات تزریق سد سیمره

دوره 9، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 69-84

حسن بخشنده امنیه؛ مجید مسعودی


16. بکارگیری روش رادار نفوذی به زمین جهت مطالعات ژئوتکنیکی بنای تاریخی سی و سه پل اصفهان

دوره 9، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 85-102

رضا احمدی؛ نادر فتحیانپور


17. مخاطرات حفاری مکانیزه تونل در بافت فرسوده شهری

دوره 8، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1394، صفحه 31-46

قدرت برزگری


18. بررسی تأثیر ویژگی‌های زمین‌شناسی‌مهندسی و ژئومکانیکی بر گام پیشروی مجاز تونل

دوره 8، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1394، صفحه 47-64

مهدی تلخابلو؛ سید محمود فاطمی عقدا؛ میلاد معتمدی


19. زلزله‌های القائی در ساختگاه سدهای کرخه و کارون3

دوره 7، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 71-84

ناصر حافظی مقدس؛ پرویز امیدی؛ غلام جوان دولوئی؛ زهرا حسینی


20. بررسی تأثیر حفره‌های زیرزمینی بر پاسخ سطح زمین به روش عددی و مقایسه آن با نتایج تجربی (مطالعه موردی تونل‌های متروی کرج)

دوره 7، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 85-94

محمدجواد کاظمینی؛ ابراهیم حق شناس؛ محسن کمالیان


21. بررسی تغییرمکان‌های پی سد بتنی جیرفت با استفاده از اکستنسومتر‌های سد

دوره 7، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 95-102

عبداله سهرابی بیدار؛ موسی امین نژاد


22. بررسی ژئوشیمی سازندهای مخزن سد گتوند علیا و تأثیر آنها بر کیفیت آب سد

دوره 7، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 29-40

بهناز دهرآزما؛ ناصر حافظی مقدس؛ مائده حسنوند؛ رامین کرمی


23. تحلیل پایداری سیستم نگهداری تونل بلند سد سردشت با روش‌ همگرایی - همجواری و معیار شکست هوک – براون

دوره 7، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 83-92

حسن بخشنده امنیه؛ سعید طایی سمیرمی؛ مرتضی رحیمی دیزجی؛ حکیمه پیرمرادیان


24. ارزیابی نفوذپذیری و تزریق‌پذیری نهشته‌های کواترنری و توده‌سنگ‌های رسوبی ساختگاه سد نرگسی

دوره 6، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 13-32

رسول اجل لوئیان؛ عبدالعظیم عظیمیان؛ ناصر حافظی مقدس؛ فریدون بهرامی سامانی