بررسی ویژگیهای ژئوتکنیکی خاک کویر میقان بمنظور اصلاح وتثبیت آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده معدن، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

2 دانشکده مهندسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده

کویر یا دریاچه میقان، واقع در شمال شرقی شهرستان اراک، از مارن و رس که در شرایط جوی پر بارش دچار افت شدید مقاومت می­گردد پوشیده شده است. مقاومت این خاک غالبا کمتر از m2/ kN50  است. با توجه به پتانسیل بالای این ناحیه برای اجرای پروژه­های عمرانی و صنعتی و نظر به اینکه دیگر روشهای مورد استفاده در خاکهای سست مانند شمع کوبی و... منجر به از بین رفتن امکانات اقتصادی استفاده از این منطقه بکر می­شود، بمنظور استفاده مناسب از زمینهای این منطقه مطالعاتی برای اصلاح و بهبود کیفیت این خاک به کمک افزودن آهک طراحی و به اجرا درآمد. برای این منظور ابتدا آزمایشهای لازم تعیین پارامترهای اساسی، شاخص و مقاومتی بر روی خاک طبیعی اصلاح نشده انجام گرفت. سپس نمونه­های خاک با درصدهای متفاوت آهک مخلوط گشته و آزمایشهای مورد نظر بار دیگری بر روی نمونه­های اصلاح شده به انجام رسید. مهمترین ویژگی­های خاک که در این پژوهش مورد توجه بوده عبارت است از : حدود اتربرگ و ویژگی­های خمیری، پارامترهای مقاومتی از قبیل مقاومت تک محوری، مقاومت برشی، سختی و ویژگی­های تراکمی مانند γdmax و ωopt.با توجه به آزمایشها و بررسی­های انجام شده،      محدوده­های مناسب درصد وزنی آهک برای اصلاح و بهبود ویژگی­های خاک بصورت بهینه معرفی گردید. روابط ریاضی نمایشگر روند تغییرات پارامترهای مهم خاک، مانند ویژگی­های خمیری، پارامترهای مقاومتی و سختی  برحسب درصد وزنی آهک مخلوط شده ارائه شد. نتایج این پژوهش نشان می­دهد درصد وزنی بین 7 الی 9 درصد به نحو مناسبی موجب کاهش ویژگی­های خمیری و بهبود و ارتقای مقاومت خاک شده در حالیکه درصد وزنی بین 1 الی 3 درصد موجب بهبود ویژگی­های تراکمی خاک می­گردد و عملا 5 تا 6 درصد وزنی آهک بعنوان درصد وزنی بهتر، مناسب است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of geotechnic characteristics of soils on Mighan kavir with aim of soil amendment and stabilization

نویسندگان [English]

  • Hossein Memarian 1
  • Mehrab Jesmani 2
  • Majid Jamshidi 3
1 University of Tehran, Faculty of Engineering
2 Emam Khomeyni University, Faculty of Engineering
3 Islamic Azad University, Arak Branch
چکیده [English]

Mighan Playa or Lake, northeast of Arak, is mainly covered by marl and clay soils which lose their strengths to as low as 50 KN/m2 in rainy periods. Due to reasonable potential of this region for civil, mining and industrial activities, the stabilization of its soils with lime has been studied. The necessary tests were carried on the representative samples of soils to identify basic, index and strength parameters of materials. Then samples of soils mixed with different amount of lime and similar tests were repeated. The present study showed that presence of 7% to 9% of lime considerably reduces plasticity and increases soil strength. On the other hand 1% to 3% of lime increases soil compaction. This study showed that with 5% to 6% of lime, the optimum conditions of geotechnical properties can be achieved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mighan Playa
  • Soil modification with lime
  • Modification of Mighan Playa
اداره کل معادن و فلزات استان مرکزی. (1370) گزارش زمین شناسی حوضه میقان.
اداره کل منابع طبیعی اراک. (1372) وضعیت تثبیت شن در استان مرکزی.
ایران منش، م. ح. (1351) گزارش مقدماتی کویر میقان اراک، سازمان زمین شناسی کشور.
جمشیدی، م. (1380) اصلاح و تثبیت خاک کویر میقان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشگاه آزاد اسلامی اراک.
حامی، الف. (1369) مصالح ساختمانی، انتشارات دانشگاه تهران، صفحات 95- 106.
طباطبایی، الف. (1375) روسازی راه و فرودگاه.
قدیمی عروس محله، فریدون. (1383) بررسی اکتشافی به منظور تعیین وضعیت محیطی سولفات سدیم کویر میقان اراک، کنفرانس مهندسی معدن دانشگاه تربیت مدرس.
Curtin D., Syers J.K. (2001) Lime – Induced Changes in Indices of Soil Phosphate Availability. Soil Science Society of America Journal, Vol. 65, 147-152.
Das B.M. (1990) Principles of Foundation Engineering.
Gillman G.P., Sumpters E.A. (1986) Modification to the Compulsive Exchange Method for Measuring Exchange Characteristics of Soils. Australian Journal of soil Research 24(1) 61-66.
Hausman R. (1990) Engineering principles of Ground Modification.
International Ash Utilization Symposium. (2003) Recent Experiences with Lime-Fly Ash Stabilization of Pavement Subgrade.
National Lime Association. (2004) Lime- Treated Soil Construction Manual..
Lopez T., Lara et al. (2005) Study of Curing Time of Stabilized Soils, Electronic Journal of Geotechnical Engineering.
Rezaei S. A., Malakouti M. J. (1993) Effects of Salinity on the Establishment of Two Resistant Varieties in Migan, Arak", J. of Pagohesh and Sazandegi, Tehran, Iran.
Rezaei S. A., alakouti M. J. M. (1994) Effects of Salinity on the Establishment of Two Resistant Varieties in Migan. Proceedings of the Fourth Soil Science Congress, Iran.
Rogers C. (2001) Lime Modification of Clay Soils for Construction Expediency. Proceedings of the Institution of Civil Engineers, Geotechnical Engineering, Vol. 149, No. 3, 201-202.
Shi, Jing- hua. (2003) A Study On Modification Of  Clayey Soil as Landfill Liner Material. Journal of Jilin University ( Earth Science Edition), Vol. 33, No. 3, 355-35