اصول اخلاقی انتشار مقاله

نشریه زمین شناسی مهندسی ایران متعهد به رعایت اصول اخلاقی حرفه ای در انتشار مقالات علمی می باشد. از اینرو از نویسندگان محترم و داوران گرامی نیز انتظار دارد اصول اخلاق حرفه ای را مد نظر قرار دهند. نویسنده مسول مقاله متعهد می باشد که نام همه کسانی که مشارکت در تهیه مقاله داشته اند را ذکر نمایند و از اضافه کردن نام افرادی که دخالتی در تهیه مقاله داشته اند خوداری نماید. داده های مورد استفاده در مقاله باید نتایج واقعی ازمایشات یا مشاهدات و بررسی ها باشد و از عددسازی و اصلاح و تصحیح داده ها بدون ذکر دلایل پرهیز گردد. استفاده از منابع داخلی شرکت ها و موسسات بدون اجازه آنها ممنوع است و مسولیت هر گونه سوء استفاده و تبعات حقوقی در این خصوص بعهده نویسنده و نویسندگان می باشد. ارجاع به منابع باید واقعی باشد از ارجاع بی مورد خوداری گردد و در صورتی که اشکال یا مطالبی از منبعی استفاده شده است نام مرجع در زیر شکل یا جدول و یا در انتهای مطلب آورده شود.
نویسندگان اخلاقا موظف به خوداری از ارسال مقالاتی هستند که قبلا در نشریه دیگری به چاپ رسیده یا تحت داوری در نشریه دیگری می باشد. در هر زمان که مجله متوجه تقلب علمی در مقاله ای گردد ضمن حذف مقاله از نشریه در این خصوص اطلاع رسانی لازم در وبگاه مجله و نیز به سازمان مربوطه اطلاع رسانی خواهد نمود.