اخبار و اعلانات

هزینه پذیرش و چاپ آنلاین مقاله

به اطلاع می رساند با توجه به توصیه وزارت علوم و فناوری و در جهت حفظ محیط زیست در جلسه هیات تحریریه مقرر گردید نشریه زمین شناسی مهندسی بصورت الکترونیکی منتشر گردد و چاپ و ارسال نشریه کاغذی برای نویسندگان و سایر علاقمندان با دریافت هزینه چاپ و پست انجام خواهد شد. بر همین اساس هزینه چاپ انلاین مقاله سه میلیون ریال تعیین گردید که بعد از طی فرایند داوری و قبل از ارایه تائیدیه چاپ دریافت خواهد شد.

مطالعه بیشتر

کوتاه شدن زمان فرایند داوری مقالات

در راستای بروز رسانی و ارتقاء سطح مجله زمین شناسی مهندسی ایران مقرر گردید زمان تایید اولیه مقالات جهت ارجاع طی فرایند داوری حداکثر یک هفته، اعلام نتیجه داوری حداکثر سه ماه بعد از تایید پذیرش اولیه و اعلام نهایی نتیجه داوری حداکثر 6 ماه می باشد.

مطالعه بیشتر