"این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار(COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید"

برای دریافت فرم تعارض منافع اینجا کلیک کنید

 نشریه زمین شناسی مهندسی دسترسی باز می باشد و همه مقالات بصورت انلاین قابل دانلود می باشد.

 

 

شماره جاری: دوره 16، شماره 2، شهریور 1402