"این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار(COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید"

برای دریافت فرم تعارض منافع اینجا کلیک کنید

 نشریه زمین شناسی مهندسی دسترسی باز می باشد و همه مقالات بصورت انلاین قابل دانلود می باشد.

 

 

شماره جاری: دوره 15، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 1-169 

مقاله پژوهشی

ارزیابی عددی روشهای تحکیم و بهسازی در تونل البرز

صفحه 1-17

علیرضا احمدی؛ مجید نیکخواه؛ سید محمد اسماعیل جلالی؛ اسماعیل عیدی وندی


بهبود خاصیت رمبندگی خاک دست نخورده با استفاده از مواد پلیمری

صفحه 127-139

سودابه جلالی؛ مسعود عامل سخی؛ مهدی مومنی رق آبادی؛ سید عظیم حسینی؛ رامین خواجوی