"این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار(COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید"

برای دریافت فرم تعارض منافع اینجا کلیک کنید

 نشریه زمین شناسی مهندسی دسترسی باز می باشد و همه مقالات بصورت انلاین قابل دانلود می باشد.

 

 

شماره جاری: دوره 16، شماره 3، آذر 1402 

مقایسه عملکرد بهسازی زیستی خاک‌های ماسه‌ای به روش تزریق و روش جاری‌شدن

صفحه 65-88

حمید عابدی؛ ماشااله خامه چیان؛ رضا حسن ساجدی؛ محمدرضا نیکودل؛ کریم روشن بخت