نویسنده = ماشااله خامه چیان
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر کانی‌شناسی و اندازه دانه‌ها بر آستانه‌های آسیب گرانیت و دیوریت

دوره 13، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 29-41

شهرام قاسمی؛ ماشااله خامه چیان؛ محمدرضا نیکودل؛ احمد ذلولی


2. ارزیابی پتانسیل واکنش زایی سنگدانه های مختلف بر پایه مطالعات پتروگرافی و مقایسه آن با آزمون های شیمیایی

دوره 13، شماره 1، بهار 1399، صفحه 29-45

پژمان کاظمی؛ محمدرضا نیکودل؛ ماشااله خامه چیان؛ سایمون مارتین کلارک؛ شیما طاهری؛ پریتوش گیری