طراحی وساخت مدل فیزیکی شبیه سازی زمین‌لغزش با هدف ارزیابی توانایی روش-های ژئوالکتریک در آشکار سازی هندسه زمین‌لغزش‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1    دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات

3     عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک وآبخیزداری

4 دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

مطالعه پیرامون رخداد و رفتار زمین­لغزش‌ها به منظور پایدارسازی و کاهش خطرات ناشی از آنها همیشه مورد توجه مهندسان بوده است. یکی از مسائل مهم در مطالعه زمین‌لغزش‌ها تعیین هندسه وعمق سطح گسیختگی است. امروزه روش‌های مختلفی برای بررسی هندسه زمین لغزش وجود دارد. روش‌های ژئوفیزیکی به­ویژه روش مقاومت ویژه الکتریکی یکی از بهترین و سریع‌ترین روش‌ها است. در این تحقیق هدف، فراهم کردن یک بستر مناسب برای انجام مطالعات ژئوالکتریک روی مدل‌های آزمایشگاهی و کوچک مقیاس به منظور یافتن بهترین روش‌ها برای مطالعه زمین‌لغزش به روش مقاومت ویژه الکتریکی است. برای رسیدن به این هدف یک مدل فیزیکی شبه زمین‌لغزش داخل یک تانک ژئوالکتریک طراحی و ساخته شد. مراحل آماده‌سازی و انجام تست‌های مختلف روی تانک ژئوالکتریک به منظور رسیدن به بهترین نتیجه طبق آخرین یافته‌ها، انجام گرفت. نتیجه نهایی مطالعه ژئوالکتریک، تهیه مقطع مقاومت ویژه‌ای است که بر مدل ساخته شده انطباق بسیار خوبی دارد و موید این واقعیت است است که می‌توان تحقیقات گسترده‌ای در مورد روش‌های مختلف مطالعه ژئوفیزیکی و زمین‌لغزش­ها انجام داد و بهترین روش را برای کار صحرایی انتخاب کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Design and construction a physical model of a pseudo landslide in order to geoelectrical investigation in experimental scale for detecting the landslide geometry

نویسندگان [English]

  • Ali Ramezani 1
  • Mirsattar Meshinchi_Asl 2
  • Mohsen Shariat Jafari 3
  • Mohammad Abbasi 4
1 Msc. Student of Islamic Azad Univ. Science and Research Branch
2 Member of Scientific board of Islamic Azad Univ. Science and Research branch
3 [3]- Member of Scientific board of Soil Conservation and Watershed Management Research Institute
4 Msc. Student of Islamic Azad Univ. Science and Research Branch
چکیده [English]

A landslide is a geological phenomenon which includes a wide range of destruction and damage. Determination of landslide geometry is an important problem in study of landslides. Geophysics methods, especially geoelectric, are the best ways to study the landslide geometry. In this regard an experimental model was provided for geoelectrical investigation. One of the preparation steps of the model is to test the geoelectric tank.the final stage is to provide a resistivity pseudo section.in the result of the resistivity pseudo section have a good fitness to the boundary of pseudo landslide. Researcher can test a lot of different geoelectrical arrays and choose the best one for use in the field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tank
  • pseudo resistivity section
  • pseudo landlide
اسلامی هرندی،  مجتبی. (1383)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد: مطالعه نظری وتجربی روی لایه‌های شیب‌دار با روش مقاومت ویژه و مقایسه نتایج با لایه‌های افقی. گروه ژئوفیزیک دانشگاه رازی.
بیت اللهی، علی. (1382) بررسی زمین‌لغزش‌ها با روش‌های ژئوالکتریکی نشریه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.
خاکی، محمود. (1386)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد: مقایسه روش‌های گوس نیوتون وشبه نیوتون در تفسیر وارون داده‌های مقاومت ویژه دوبعدی با آرایش‌های مختلف. گروه ژئوفیزیک دانشگاه رازی.
شریعت جعفری، محسن، (1375) زمین‌لغزش (مبانی و اصول پایداری شیب‌های طبیعی) انتشارات سازه
نصرآزادانی، احمد. (1388) ارزیابی و تعیین سطح لغزش با استفاده از روش ژئوالکتریک (مطالعه موردی منطقه پیشکوه فریدونشهر) ششمین کنفرانس زمین‌شناسی مهندسی و محیط‌زیست ایران، دانشگاه تربیت مدرس، مهر 1388
هلاکوئی،  عبدالاحد. (1386)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد: مدل‌سازی معکوس ژئوالکتریکی دو بعدی برای تعیین هندسه زمین‌لغزش در کیلومتر 52+200 بزرگراه قزوین- رشت. گروه ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود.
Apparao and A. Roy )1971(:Resistivity model experiments. Geoexploration, 9:195-205
Björn Heincke, (2006): Characterizing an unstable mountain slope using shallow 2D and  3D seismic tomography. Geophysics، vol. 71،  No. 6 november-december 2006;   P. B241–B256.
Colin G. Farquharson, (2006): Comparison of integral equation and physical scale modeling of the electromagnetic responses of models with large conductivity contrasts. Geophysics، vol. 71, No. 4 July-August 2006; P. G169–G177,  10 .
Daily,  W. D.,  Ramirez,  A. L., and Johnson, R., )1998(: Electrical impedance tomography of a      perchloroethylene release: Journal of Environmental and Engineering Geophysics, 2, 189–201.
G. W. Jia (2009): Performance of a large-scale slope model subjected to rising and lowering water levels Engineering Geology 106 (2009) 92–103
Karl J. Ellefsen, (2004): Numerical study of electromagnetic waves generated by a prototype dielectric logging tool. Geophysics, vol. 69, No. 1 (January - February 2004); P. 64–77.
W. L. Lai, (2006): Experimental determination of bulk dielectric properties and porosity of porous asphalt and soils using GPR and a cyclic moisture variation technique Geophysics, vol. 71, No. 4 July-August 2006; P. K93–K102.
Mu Luo and Brian J. Evansz, (2004): An amplitude-based multiazimuth approach to mapping fractures using P-wave 3D seismic data. Geophysics, vol. 69, No. 3 (May-June 2004); P. 690–698.
A. Perrone، (2004): High-resolution electrical imaging of the Varco d’Izzo earthflow (southern Italy) Journal of Applied Geophysics 56 (2004) 17– 29.
E. Piegari, (2009): Electrical resistivity tomography and statistical analysis in landslide modelling: A conceptual approach Journal of Applied Geophysics (2009)
D. J. Verschuur 1 and A. J. Berkhout, (2005): 2Removal of internal multiples with the common-focus-point (CFP) approach: Part 2-Application strategies and data examples. Geophysics, vol. 70,  No. 3 (May-June 2005); P. V61–V72.
Vincenzo Lapenna, (2005): 2D electrical resistivity imaging of some complex landslides in the Lucanian Apennine chain, southern Italy. Geophysics, vol. 70, No.3 (May-June 2005); P. B11–B18.
S. C. Yim, (2009): Exprimental and computational activities  at the  Oregon  state university NEES  tsunami  research facility Science of Tsunami Hazards,  Vol. 28,  No. 1,  page 2 (2009).