دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 و 4، اسفند 1390، صفحه 1-90 

مقاله پژوهشی

پیش‌بینی زمین‌لغزش‌های ناشی از زلزله با مدل‌های نیومارک و شبیه‌سازی مونت کارلو

صفحه 1-17

علی‌محمد رجبی؛ ماشااله خامه چیان؛ حمیدرضا مهدوی‌فر


نقش مطالعات ژئومورفولوژی کارست در شناخت منشاء غارها

صفحه 19-30

محمد حسین قبادی؛ یزدان محبی حسن­ آبادی؛ یاسین عبدی­ لر


ارزیابی آزمایش تحکیم منفرد جهت برآورد رمبندگی خاک‌های لسی استان گلستان

صفحه 31-40

مجتبی حیدری؛ غلامرضا خانلری؛ سهیل گنجه­ فر؛ طاهره صالحی