دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 و 4، اسفند 1393، صفحه 1-102 

مقاله پژوهشی

مطالعه عوامل زمین‌شناسی موثر بر وقوع زمین لغزش‌های منطقه زمان آباد، جنوب شرق همدان

صفحه 1-14

محمد حسین قبادی؛ پریا بهزادتبار؛ سعید خدابخش؛ لیلی ایزدی­کیان


تأثیر خواص بافتی بر ویژگی‌های مهندسی کنگلومراهای منطقه فامنین، شمال خاوری استان همدان

صفحه 27-42

غلامرضا خانلری؛ مجتبی حیدری؛ مهران نوری؛ بهروز رفیعی؛ موسی اسفندیاری


اثر خصوصیات توده‎سنگ بر خردایش ناشی از آتشباری معادن سنگ آهن ایران مرکزی

صفحه 43-56

مجید اکبری؛ غلامرضا لشکری پور؛ علیرضا یاراحمدی بافقی؛ محمد غفوری


زلزله‌های القائی در ساختگاه سدهای کرخه و کارون3

صفحه 71-84

ناصر حافظی مقدس؛ پرویز امیدی؛ غلام جوان دولوئی؛ زهرا حسینی