دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 و 4، اسفند 1396، صفحه 1-88 
تعیین سختی برشی قفل‌شدگی لایه‌های بالاست به روش آزمایشگاهی

صفحه 69-82

بهنام سعداله زاده؛ مرتضی اسماعیلی؛ جبارعلی ذاکری