کلیدواژه‌ها = سنگ مصنوعی
مقایسه ویژگی های فیزیکی و مکانیکی سنگ های مصنوعی ساخته شده با شرایط وجود و عدم وجود خلاء و فشار، رزین و سنگ‌دانه های مختلف

دوره 14، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 31-42

اکبر جعفرآذری خزینه؛ فاطمه سادات هل اتائی؛ علی ارومیه ای؛ محمدرضا نیکودل؛ ناصر حافظی مقدس


بررسی استحکام و کاربری سنگ‌های مصنوعی ساخته شده با رزین‌ و مواد افزودنی مختلف

دوره 13، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 1-14

اکبر جعفرآذری خزینه؛ علی ارومیه ای؛ محمدرضا نیکودل