دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 و 2، شهریور 1389، صفحه 1-96 

مقاله پژوهشی

بررسی خطر زمین‌لغزش به روش AHP در ساحل دریای خزر، محدودة نوشهر تا رامسر

صفحه 1-14

محمد رسول ستایشی ­راد؛ محمدرضا نیکودل؛ علی ارومیه ای


پهنه‌بندی استعداد روانگرایی خاک‌های مسیر خط 2 متروی تبریز با استفاده ازGIS

صفحه 15-30

محمد حسین قبادی؛ ابراهیم اصغری کلجاهی؛ غلامرضا خانلری خانلری؛ رضا بابازاده


ارزیابی خطر خورندگی خاک در شهر مشهد

صفحه 31-40

اعظم قزی؛ ناصر حافظی مقدس؛ محمدرضا نیکودل