تعداد مقالات: 256
251. بکارگیری روش شبکه عصبی احتمالاتی به‌منظور طبقه‌بندی عیار کانسار مس علی‌آباد یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1400

رضا احمدی؛ مسعود لشگری آهنگرانی


252. ارائه معیاری برای تخمین حداقل و حداکثر فشار فروتعادلی گل حفاری در مخازن کربناته ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1400

ناصر بهنام؛ مهدی حسینی؛ محمد احمدی


253. بررسی و مقایسه ویژگی‌های مقاومتی خاک‌های ماسه‌ای با تغییر درصد رطوبت و مشخصات بخش ریزدانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1400

مهدی خداپرست؛ مرضیه یوسفعلی؛ فاطمه وحیدی نیا


254. بررسی تاثیر عمق و اختلاف مدول الاستیسیته سنگ مخزن با محیط در برگیرنده روی پدیده قوس زدگی تنش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1400

سیدمحمود فاطمی عقدا؛ محمدحسین طاهری نیا؛ احمد فهیمی فر؛ محمدرضا کوپی علیپور


255. مطالعه آزمایشگاهی اثر اضافه شدن ضایعات کارخانه سنگ بر مقاومت خاک تثبیت شده با آهک و سیمان در برابر چرخه های ذوب و یخبندان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1400

محسن صالحی؛ میثم بیات؛ محسن سعادت؛ مسعود نصری


256. ارزیابی آزمایشگاهی اثر الیاف پلی پروپیلن و نانوسیلیس بر مشخصات ژئوتکنیکی خاک رس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1400

عطا جعفری شالکوهی؛ پیام عشقی؛ حامد ترابی خداشهری؛ آذین پوردادا